Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Architectuurgeschiedenis

Het onderzoeksprogramma van de groep architectuurgeschiedenis van de VU richt zich op de studie van architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur en de daaraan gerelateerde erfgoedproblematiek in internationaal perspectief.

De groep heeft een duidelijk profiel in de combinatie van innovatief historisch onderzoek van de Nederlandse situatie in confrontatie met internationale wetenschappelijke benaderingen. Dit vertaalt zich onder andere in de aanwezigheid van een relatief groot netwerk en een aanzienlijk aantal promovendi en buitenpromovendi.

In het werkveld van de architectuurhistorie neemt de VU een erkende plaats in als onderzoekscentrum en opleidingsinstituut. Binnen de VU is de groep sterk vertegenwoordigd in het onderwijs in de bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur (MKDA) en de masterspecialisaties Architectuurgeschiedenis en Heritage Studies. De groep onderscheidt zich in de architectuurgeschiedenis door een onderzoeksfocus op de thematische relaties tussen architectuur en erfgoed in hun actuele èn historische dynamiek; daarbij is aandacht voor architectuur, stedebouw en theorie van de vroegmoderne en moderne tijd.

Ons onderzoek is ondergebracht in het interdisciplinaire, interfacultaire onderzoeksinstituut CLUE+, dat staat voor de geschiedenis en het erfgoed van Cultural Landscape and Urban Environment, verantwoordelijk voor 'Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed' (2010, red. Koos Bosma en Jan Kolen), en een eigen wetenschappelijke publicatiereeks Landscape and Heritage Studies (Amsterdam University Press) kent. 

Projecten


Enkele van onze actuele onderzoeksprojecten:

  • Onderzoek naar de architectonische cultuur, in het bijzonder van de lange achttiende eeuw, recente publicatie: Passion and Control. Dutch Architectural Culture of the Eighteenth Century (Ashgate 2016, Freek Schmidt)
  • Architectuur en representatie in vroegmodern Europa, met een accent op Italië. Promotie-onderzoek naar de geïllustreerde manuscripten van de Spaanse schilder Juan Andrés Ricci de Guevara (1600-1681) (Martijn van Beek)
  • Opvattingen over het moderniseren van het landschap in de Nederlandse landschapsarchitectuur van de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw (Imke van Hellemondt)
  • Bouwen in de krimpende stad. Renovatie en afbraak in het stedennetwerk van Holland (1670-1830) (dissertatie-onderzoek Minke Walda)
  • Imperial Places. Built manifestations of imperial culture in Europe, c. 1850-1950 (dissertatie-onderzoek Miel Groten, i.s.m. leerstoel politieke geschiedenis)
  • Imagination, Visualization and Architecture: Amsterdam Airport Schiphol from 1919 until 2006 (dissertatie-onderzoek Iris Burgers)
  • De ruimtelijke intenties van Lodewijk Napoleon voor het Koninkrijk Holland 1806-1810 (dissertatie-onderzoek Esther Starkenburg)
  • Architectuur, betekenis en erfgoedproblematiek van het treinstation op Java, Indonesië, 1867-1942 (dissertatie-onderzoek Harmilyanti Sulistyani)

MEDEWERKERS ARCHITECTUURGESCHIEDENIS


Hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers
Prof. dr. Freek Schmidt, hoogleraar geschiedenis van de architectuur en leefomgeving 
Freek Schmidt is architectuurhistoricus, hoogleraar geschiedenis van de architectuur en de leefomgeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam en adviseur op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en welstand in Amsterdam en bij MOOI Noord-Holland. Zijn meest recente boek is Passion and Control. Dutch Architectural Culture of the Eighteenth Century (Ashgate 2016). Hij publiceert regelmatig nationaal en internationaal over de gebouwde omgeving van de vroegmoderne en moderne tijd. Van 2002 tot 2008 en van 2012 tot medio 2020 was hij redacteur van het Bulletin KNOB. Hij is nauw betrokken bij het onderwijs van de Master Architectuurgeschiedenis, die zich richt op de geschiedenis en actualiteit van de leefomgeving.

Dr. Iris Burgers, docent/onderzoeker 

Iris Burgers is architectuurhistoricus en werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam als docent en onderzoeker. In haar onderzoek houdt zij zich bezig met de vraag op welke manier de verbeelding van onze dagelijkse omgeving van invloed is op zowel het denken over, als de vormgeving van deze ruimte. In 2021 verdedigde zij haar proefschrift getiteld Imagination, Visualization and Architecture: Amsterdam Airport Schiphol from 1919 until 2006 aan de Vrije Universiteit. Verder verzorgt zij onderwijs voor de bachelor Media, Design, Kunst en Architectuur, de master Architectuurgeschiedenis en de master Heritage Studies. Specifiek rondom de architectuurgeschiedenis en -theorie van de twintigste eeuw. 

Dr. Imke van Hellemondt, docent/onderzoeker 

Imke van Hellemondt is onderzoeker en docent architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is hoofdredacteur van het Journal of Landscape Architecture en lid van Network of European Landscape Architecture Archives (NELA). Zij onderzoekt de relatie tussen natuur en cultuur in het Nederlandse landschapsontwerp sinds de negentiende eeuw. Meer in het bijzonder richt zij zich op landschapstransformaties gebaseerd op ideeën over ecologie, duurzaamheid, innovatie en technologie, esthetiek en ethiek en op de relatie tussen wetenschap, geesteswetenschappen en landschappelijk ontwerp.

Minke Walda MA, docent/promovendus 

Minke Walda MA is promovendus en docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze werkt aan een proefschrift over de ruimtelijke transformatie van een selectie van krimpsteden in Holland in de lange achttiende eeuw (Werktitel: Bouwen in de krimpende stad. Renovatie en afbraak in het stedennetwerk van Holland (1670-1830). Door middel van een analyse van de ruimtelijke strategieën van pandeigenaren, aannemers en overheden onderzoekt ze de herontwikkeling van de stedelijke woonomgeving in een periode van krimp. Naast haar werkzaamheden aan de VU is ze lid van de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden.    

Promovendi
Minke Walda, MA

Buitenpromovendi
Drs. Esther Starkenburg