Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Taal, Literatuur en Communicatie

Taal, Literatuur en Communicatie

De afdeling Taal, Literatuur en Communicatie hecht belang aan de maatschappelijke waarden van haar onderzoeksresultaten.

Dat betekent onder meer dat kennis en inzichten worden vertaald naar toepassingen in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de informatica. TLC participeert in de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA), omdat het de overtuiging deelt dat onderzoek mede tot stand komt door vragen van maatschappelijke partners. 

Zowel ons bachelor-, minor- en masteronderwijs als ons dienstenaanbod ten behoeve van onze maatschappelijke partners zijn afgeleiden van ons onderzoeksprofiel. Alumni en adviesraden helpen ons bij het aanscherpen van onze signatuur.

Maatschappelijke betrokkenheid

De bijzonder hoogleraren bij de afdeling zijn ingebed in onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Lezen. Hierdoor versterken zij de relatie tussen universiteit en samenleving. De bijzondere leerstoelen bewegen zich op het gebied van gehoorstoornissen en lezen en leesbevordering.

Medewerkers

Ben je benieuwd wie er op de afdeling Taal, Literatuur en Communicatie werkzaam zijn? Bekijk dan het medewerkersoverzicht.

Onderwijs

De afdeling Taal, Literatuur en Communicatie verzorgt onderwijs in brede en disciplinaire bachelor- en masterprogramma’s. Elke opleiding start vanuit een aantal kernvakken en biedt daarnaast de mogelijkheid tot specialisatie.

Lees meer over onderwijs.

Onderzoek

De afdeling TLC heeft vier taalonderzoeksgroepen, twee literatuuronderzoeksgroepen en twee communicatieonderzoeksgroepen.

Lees meer over onze Onderzoeksgroepen.