Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Publicaties Zijlstra Center

Een selectie van publicaties van de wetenschappers die verbonden zijn aan het Zijlstra Center.

naar homepage Zijlstra Center

2023

Budding, G.T., J. van Helden - Coronasteun aan KLM en NS: kregen deze bedrijven wat hen toekwam?, artikel TPC, 2023, nr. 1

Budding, G.T., De gebruiker centraal in Public Sector Accounting, oratie, Vrije Universiteit Amsterdam, 2023

Vos, R.O. - Hoe leg je de verbinding tussen maatwerk, standaarddienstverlening, rechtmatigheid en doelmatigheid/doeltreffendheid van de dienstverlening?. Essay t.b.v. Zijlsta congres 'De klant is koning?', 16 maart 2023 

Nijhuis, E. - Samen in de zandbak: Op zoek naar psychologische veiligheid. Een explorerend kwalitatief onderzoek naar de psychologische veiligheidspraktijk bij bestuurlijke en managementteams in de cure sector, PhD Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, 2023

2022

Dijk, G. en R. Stevens - De dialoog als sleutel in een ontwikkelingsgerichte audit, artikel TPC, 2022, nr.4

Vukovic, Radenka - From conducting to inspiring: A qualitative research on servant leadership in the Corporate Service of Rijkswaterstaat, PhD Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, 2022

Gemeentelijke managers moeten chaos omarmen - Binnenlands bestuur, 2 november 2022. Interview met Claudia van Mourik, naar aanleiding van het verschijnen van haar proefschrift ‘Zoeken naar orde: Leren van chaos’.

Mourik, C. van - Zoeken naar orde, leren van chaos, PhD Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, 2022

Eijbergen, R en J. Dierx - brief aan de Commissie voor de Werkwijze van de Tweede Kamer. 30 oktober 2022

Naar aanleiding van de ophef over een aantal integriteitskwesties waar de Tweede Kamer mee te maken kreeg, schreven Rob van Eijbergen en Janny Dierx een ongevraagd advies aan de Commissie Werkwijze van de Tweede Kamer. Zij pleiten ervoor om naast het voorgenomen feitenonderzoek ook te onderzoeken wat geleerd kan worden uit deze kwesties, om misstanden in de toekomst te voorkomen en daarmee het vertrouwen en aanzien van de Tweede kamer te herstellen. Daarbij achten zij het van groot belang dat alle betrokken partijen gehoord worden en in de gelegenheid wordt gesteld wederhoor te geven. Op die manier komt er aandacht voor de bredere context waarin een kwestie kon ontstaan en niet alleen voor de vraag of iemand schuldig is. Naar de brief

Klarenbeek, S. - Sociale veiligheid in de Rotterdamse kunst- en cultuursector

In maart 2022 heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) de adviesbrief ‘Ongehoord geluid’ gepubliceerd, waarin het ingaat op sociale veiligheid in de Rotterdamse cultuursector. Om een dekkend beeld te krijgen van de huidige situatie omtrent die sociale veiligheid schrijft RRKC in haar adviesbrief dat aanvullend onderzoek nodig is. Dit onderzoeksrapport is daar het resultaat van. Doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van de gesteldheid van de sociale veiligheid in de Rotterdamse cultuursector en te kijken op welke manieren de sociale veiligheid binnen de Rotterdamse cultuursector bevorderd kan worden. Naar het rapport

Eijbergen, R., S, Klarenbeek, l. Frank - De rol van vertrouwenspersonen bij integriteitsschendingen

Op welke manieren organisaties kunnen zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving, waarin toekomstige misstanden voorkomen kunnen worden? Vertrouwenspersonen hebben daar een belangrijke rol in. Ze bieden een plek waar mensen vertrouwelijk hun verhaal kwijt kunnen en ondersteund  kunnen worden bij het doen van een melding over alle soorten misstanden, van grensoverschrijdend gedrag tot fraude. Over de manier waarop vertrouwenspersonen in de praktijk te werk gaan is nog weinig bekend. Op welke manieren kunnen zij integriteitsschendingen (kunnen) corrigeren of zelfs voorkomen? In dit onderzoeksrapport wordt aan de hand van interviews met 60 vertrouwenspersonen antwoord gegeven op deze vragen. Ook zijn enkele aanbevelingen geformuleerd die het werk van vp's verder kunnen professionaliseren. Naar het rapport

2020

Dijk, van G. en R. van Eijbergen - Reflectiekamer voor bestuurders: Corona, en wat nu?
Hoe kijken bestuurders terug op de lockdown periode in de eerste maanden van de coronacrisis? Gerda van Dijk en Rob van Eijbergen schreven de column 'Reflectiekamer voor bestuurders: Corona, en wat nu?', gebaseerd op gedeelde ervaringen, waarnemingen en dilemma’s van deelnemers van de Reflectiekamer voor Bestuurders van het Zijlstra Center. Ze zijn allemaal als bestuurder werkzaam in het publieke domein waaronder zorg, jeugd, onderwijs, rechtspraak, lokale overheid en gedrevenom met elkaar te onderzoeken en te reflecteren op wat nu goed bestuurlijk handelen is en waardoor ze zich laten leiden. Naar de column

2019 

Goodijk, R. - Op zoek naar nieuwe verbindingen. Essay over de toekomst van de medezeggenschap. Naar artikel

Dijk, van G., R. van Eijbergen en R. Goodijk - Toezicht houden voorbij de codes (goed Bestuur en Toezicht, mei 2019)Naar artikel 

Gradus, R. - Plastic Fantastic (Economist July 2019) naar artikel

2018 

Gradus, R. - 'Consistentie loont. Indicaties voor doelmatigheidswinst bij decentralisaties, maar alleen bij consistent beleid' - Binnenlands Bestuur (2018) ed.4 Naar artikel

2017

Budding, T., Dijkman, A., Schoute, M., With, E. de, 'Het takenpakket van de controllersfunctie verbreedt', CM (2017), p. 20-23 Naar artikel

Budding, T., Schoute, M., 'Stakeholders’ Information Needs, Cost System Design, and Cost System Effectiveness in Dutch Local Government.', Financial Accountability & Management, 33(1), p. 77-101 Naar artikel

Dijk, Gerda en R. van Eijbergen e.a., White paper 'Transitie Sociaal Domein: wie neemt nu de leiding?', Vrije Universiteit Amsterdam (2017) Naar white paper

Dijk, Gerda, Loon, R. van, Goedee, J., Peters, F., 'Reflective practioners maken complexiteit hanteerbaar', M&C (2017) Naar artikel

Faber, B., 'Nieuwe energie als antwoord op een dynamische tijdgeest. Controllers in gesprek over de stand van zaken in de (semi-)publieke sector'.', Platform O (2017) Naar artikel

Goodijk, R., ‘Strategisch partnerschap. Wat is wijsheid?’, Van Gorcum, Assen (2017) Meer informatie

Gradus, R., 'Een verkenning naar de macrodoelmatigheid van decentralisaties: eindrapport', Vrije Universiteit Amsterdam (2017) Naar rapport

Gradus, R., T. Budding, 'Decentralisatie van schoolgebouwen. De rol van de controller bij huisvestingsvraagstukken.' TPC - Tijdschrift voor Public Governance Audit & Control. (2017) ed. 2, p. 32-38 Naar artikel

Gradus, R., 'Naar een flexibilisering van de AOW.' Me Judice (2017) Naar artikel

Gradus, R., 'A Cost-Effectiveness Analysis For Incineration Or Recycling Of Dutch Household Plastic waste', Ecological Economics 135 (2017) 22–28 Naar artikel

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Vrije Universiteit Amsterdam
Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

  • Esther Siesling & Jacqueline Serry
  • Programma coördinator