Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Publicaties Zijlstra Center

Een selectie van publicaties van de wetenschappers die verbonden zijn aan het Zijlstra Center.

2022

Eijbergen, R., S, Klarenbeek, l. Frank - De rol van vertrouwenspersonen bij integriteitsschendingen

Op welke manieren organisaties kunnen zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving, waarin toekomstige misstanden voorkomen kunnen worden? Vertrouwenspersonen hebben daar een belangrijke rol in. Ze bieden een plek waar mensen vertrouwelijk hun verhaal kwijt kunnen en ondersteund  kunnen worden bij het doen van een melding over alle soorten misstanden, van grensoverschrijdend gedrag tot fraude. Over de manier waarop vertrouwenspersonen in de praktijk te werk gaan is nog weinig bekend. Op welke manieren kunnen zij integriteitsschendingen (kunnen) corrigeren of zelfs voorkomen? In dit onderzoeksrapport wordt aan de hand van interviews met 60 vertrouwenspersonen antwoord gegeven op deze vragen. Ook zijn enkele aanbevelingen geformuleerd die het werk van vp's verder kunnen professionaliseren. Naar het rapport

2020

Dijk, van G. en R. van Eijbergen - Reflectiekamer voor bestuurders: Corona, en wat nu?
Hoe kijken bestuurders terug op de lockdown periode in de eerste maanden van de coronacrisis? Gerda van Dijk en Rob van Eijbergen schreven de column 'Reflectiekamer voor bestuurders: Corona, en wat nu?', gebaseerd op gedeelde ervaringen, waarnemingen en dilemma’s van deelnemers van de Reflectiekamer voor Bestuurders van het Zijlstra Center. Ze zijn allemaal als bestuurder werkzaam in het publieke domein waaronder zorg, jeugd, onderwijs, rechtspraak, lokale overheid en gedrevenom met elkaar te onderzoeken en te reflecteren op wat nu goed bestuurlijk handelen is en waardoor ze zich laten leiden. Naar de column

2019 

Goodijk, R. - Op zoek naar nieuwe verbindingen. Essay over de toekomst van de medezeggenschap. Naar artikel

Dijk, van G., R. van Eijbergen en R. Goodijk - Toezicht houden voorbij de codes (goed Bestuur en Toezicht, mei 2019)Naar artikel 

Gradus, R. - Plastic Fantastic (Economist July 2019) naar artikel

2018 

Gradus, R. - 'Consistentie loont. Indicaties voor doelmatigheidswinst bij decentralisaties, maar alleen bij consistent beleid' - Binnenlands Bestuur (2018) ed.4 Naar artikel

2017

Budding, T., Dijkman, A., Schoute, M., With, E. de, 'Het takenpakket van de controllersfunctie verbreedt', CM (2017), p. 20-23 Naar artikel

Budding, T., Schoute, M., 'Stakeholders’ Information Needs, Cost System Design, and Cost System Effectiveness in Dutch Local Government.', Financial Accountability & Management, 33(1), p. 77-101 Naar artikel

Dijk, Gerda en R. van Eijbergen e.a., White paper 'Transitie Sociaal Domein: wie neemt nu de leiding?', Vrije Universiteit Amsterdam (2017) Naar white paper

Dijk, Gerda, Loon, R. van, Goedee, J., Peters, F., 'Reflective practioners maken complexiteit hanteerbaar', M&C (2017) Naar artikel

Faber, B., 'Nieuwe energie als antwoord op een dynamische tijdgeest. Controllers in gesprek over de stand van zaken in de (semi-)publieke sector'.', Platform O (2017) Naar artikel

Goodijk, R., ‘Strategisch partnerschap. Wat is wijsheid?’, Van Gorcum, Assen (2017) Meer informatie

Gradus, R., 'Een verkenning naar de macrodoelmatigheid van decentralisaties: eindrapport', Vrije Universiteit Amsterdam (2017) Naar rapport

Gradus, R., T. Budding, 'Decentralisatie van schoolgebouwen. De rol van de controller bij huisvestingsvraagstukken.' TPC - Tijdschrift voor Public Governance Audit & Control. (2017) ed. 2, p. 32-38 Naar artikel

Gradus, R., 'Naar een flexibilisering van de AOW.' Me Judice (2017) Naar artikel

Gradus, R., 'A Cost-Effectiveness Analysis For Incineration Or Recycling Of Dutch Household Plastic waste', Ecological Economics 135 (2017) 22–28 Naar artikel

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

020-5989865

Vrije Universiteit Amsterdam
Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon