Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Proefschrift

Wanneer het manuscript naar het oordeel van de promotor en de eventuele copromotor aan de daaraan te stellen eisen voldoet, verlenen zij hun goedkeuring en kan het manuscript worden ingediend bij de promotiecommissie.

De promotiecommissie heeft tot taak het manuscript te beoordelen op basis van de eindtermen zoals vermeld in het Promotiereglement en beslist of het manuscript van voldoende kwaliteit is om de promovendus tot de verdediging toe te laten.  

Nadat de promovendus wordt toegelaten tot de verdediging, wordt in overleg met Bureau Pedel een promotiedatum afgesproken. Zodra deze datum vastligt, ontvangt de promovendus instructies en informatie over het drukken en verspreiden van het proefschrift.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?