Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Organizational Behavior Management maakt elke optimalisatieslag mogelijk

Gedragsverandering in duurzame bedrijfsoptimalisatie.

De noodzaak voor het kunnen sturen van gedragsveranderingen in organisaties wordt steeds groter. Vooral in het kader van het verhogen van de performance. Of het nu gaat om productiviteit, kwaliteit, verzuim, sales of veiligheid; het gedrag van medewerkers is lang niet altijd in lijn met de wensen van het management. 

Tot nu toe ontbrak het hen aan een concrete, praktische én wetenschappelijk bewezen methodiek om organisaties te optimaliseren. Gelukkig heeft de Bedrijfskunde niet stil gezeten en wij presenteren je graag de mogelijkheden van Organizational Behavior Management (OBM).

OBM: de wetenschap van succes

OBM is dé praktische wetenschappelijke methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering voor het borgen van een optimalisatieslag in organisaties. We noem het ook wel gedragsmanagement. Deze aanpak legt de focus op gedragsbeïnvloeding en sluit prima aan bij bestaande organisatieverbeteringsprogramma’s, zoals Lean, Six Sigma, ITIL, etc. 

Ze is gestoeld op wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag. Ook wordt deze 'evidence based' methodiek door diverse Fortune 500 bedrijven in de VS al jarenlang met succes toegepast. 

De tijd is rijp om de bewezen werkzaamheid van de OBM in Nederlandse en Europese organisaties te implementeren, zowel vanwege ontwikkelingen binnen de bedrijfskunde als binnen de gedragsanalyse zelf. Verder groeit vanuit de praktijk de vraag naar theorieën en methodieken die aantoonbaar prestaties verhogen, veranderingsprocessen versnellen en ‘value for money’ leveren.

Meer weten over de wetenschap van succes?

  • Vraag een van onze Referentiecases op via onze pagina met Kennisbronnen. Lees daarin hoe er concreet een prestatie meetbaar is verbeterd met behulp van OBM. 

Business = behavior

OBM is een methode om het beste uit mensen te halen, waardoor zowel werkplezier als werkprestaties toenemen. Onze aanpak is zo fundamenteel dat deze daardoor zeer breed toepasbaar is. Of het nu gaat om productiviteit, procesverbetering, klantgerichtheid, verzuim, sales, kwaliteit of fysieke veiligheid: OBM is in vele situaties al succesvol toegepast. 

Met aantoonbare gedragsverandering én verbetering van de performance! Grondlegger van het gedachtengoed, Aubrey Daniels, zei het immers al: Business is Behavior!

Terug naar homepage ADRIBA

Wat is Organizational Behavior Management (OBM)?

Joost Kerkhofs en Marius Rietdijk zijn de oprichters en vormen het dagelijks bestuur van VU ADRIBA. In deze video leggen ze de methode uit.

Lees de ervaringen van alumni