Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoek van het Zijlstra Center

Onderzoek met maatschappelijke meerwaarde

Vraagstukken rond maatschappelijke meerwaarde zijn voor publieke en maatschappelijke organisaties de dagelijkse praktijk. Met decentralisering en horizontalisering komt er steeds meer de nadruk te liggen op de wijze waarop publieke organisaties hun maatschappelijke opdracht uitvoeren en hoe zij de relaties met maatschappelijke partners onderhouden. 

Het Zijlstra Center doet onderzoek naar huidige en nieuwe praktijken van publieke en maatschappelijke organisaties met de ambitie om bij te dragen aan het vergroten van de maatschappelijke meerwaarde van deze organisaties. Het Zijlstra Center voedt met het onderzoek de maatschappelijke discussie, en vindt oplossingsrichtingen voor vraagstukken op het gebied van Public Control, Public Governance en Public Leadership. 

Het Zijlstra Center werkt transdisciplinair. Dat betekent dat er intensief wordt samengewerkt en onderzoek gedaan met de publieke en maatschappelijke organisaties zelf. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie samenhangende onderzoeksthema’s Public Control, Public Governance en Public Leadership.

Voor meer informatie over ons onderzoek, neemt u contact op met hetzijlstracenter@vu.nl


Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Vrije Universiteit Amsterdam
Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

  • Esther Siesling & Jacqueline Serry
  • Programma coördinator