Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Kwaliteit van onderzoek

De Vrije Universiteit Amsterdam is een toonaangevende onderzoeksuniversiteit die een hoge positie inneemt in de top van Europese onderzoeksuniversiteiten. Om deze positie te behouden is het belangrijk het onderzoek periodiek te evalueren en waar nodig te verbeteren

De kwaliteit van het onderzoek aan de VU wordt periodiek beoordeeld, conform het Strategy Evaluation Protocol (SEP). Het SEP is opgesteld door de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO).

Alle onderzoeksinstituten en -eenheden van de VU voeren eens per zes jaar een zelfevaluatie uit die wordt beoordeeld door een externe commissie. De beoordeling omvat zowel een evaluatie van de wetenschappelijke - als van de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. Ook de kwaliteit van de begeleiding en opleiding van promovendi wordt beoordeeld. Het commentaar dat voortkomt uit de externe beoordelingen is een belangrijke leidraad bij het uitzetten van de onderzoekstrategie van de universiteit.

De VU heeft een eigen protocol onderzoeksevaluatie opgesteld, een handreiking onderzoeksevaluaties aan de Vrije Universiteit dat volledig aansluit op het SEP 2021-2027.

Het merendeel van de onderzoeken aan de VU wordt goed tot excellent beoordeeld. Bij een negatieve onderzoeksbeoordeling treft de universiteit maatregelen. De rapporten waarin de beoordelingen worden vastgelegd zijn openbaar en hieronder in te zien. 

De Universitaire Toetsingscommissie (UTC) van de VU adviseert het College van Bestuur onder meer over onderzoekvisitaties en ontwikkelingen in onderzoek. Meer over de commissie en haar leden vind je hieronder. 

Research Data Management
De Vrije Universiteit Amsterdam hecht aan een zorgvuldige omgang met onderzoeksdata. In de huidige tijd van digitalisering is dit meer dan ooit van belang. De VU heeft hiervoor Research Data Management protocollen waardoor zorgvuldigheid altijd gewaarborgd wordt.

Beoordeling van onderzoek