Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Gedragsanalyse: het fundament van Organizational Behavior Management

Interdisciplinair onderzoek naar de omgevingsinvloeden van gedrag.

Gedragsanalyse is een interdisciplinair wetenschapsgebied dat onderzoek doet naar de omgevingsinvloeden die gedrag op systematische wijze beïnvloeden. De term die VUADRIBA ervoor hanteert is OBM: Organizational Behavior Management.

Effecten van beloning en straf op prestaties en plezier

Bij OBM wordt met name gekeken naar de effecten van beloning en straf op prestaties en plezier. Hierbij gaat het niet (alleen) om financiële beloningen, maar ook om sociale, non-materiële beloningen op het dagelijks presteren. De gedragsanalyse onderscheidt zich als volgt van andere benaderingen: 

  1. Gericht op meetbare prestatieverbetering
  2. Gebaseerd op bewezen repliceerbare methoden
  3. Technologisch
  4. Sociaal relevant
  5. Gericht op de context
  6. Oplossingsgericht

Enkele onderzoeksthema’s van ADRIBA

  • Ontwikkelen van een performance management vragenlijst
  • Ontwikkelen van een performance management softwareprogramma voor registratie en benchmarking van prestaties, zowel binnen als tussen deelnemende organisaties
  • Ontwikkelen van een performance management business simulatie / game om het effect van training op prestaties te onderzoeken en verhogen

Terug naar homepage ADRIBA

Lees ervaringen van alumni