Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

God in Nederland 1966-2015

Er zijn steeds minder woorden en beelden van het christelijke geloof zichtbaar in de samenleving. Wat betekent dat voor kerken en nieuwe vormen van spiritualiteit?

God in Nederland 1966-2015 is de titel van de publicatie die Ton Bernts (Radboud Universiteit) en Joantine Berghuijs (VU Amsterdam) in 2016 publiceerden. Het is het resultaat van een onderzoek naar gelovig en ongelovig Nederland dat iedere 10 jaar wordt gedaan.

Steeds minder mensen geloven in God. 24% Van de Nederlands bevolking geeft aan niet in God te geloven (dit was 16% in 1966), tegen 14% die gelooft in het bestaan van God (47% in 1966) en 28% die gelooft in een hogere macht (31% in 1966) En 82% van de respondenten komt nooit of bijna nooit in de kerk.

In de Nederlandse samenleving zijn steeds minder woorden, beelden en daden van het christelijke geloof zichtbaar. Die tendens is ook te merken onder kerkleden. Zij houden steeds minder vast aan traditioneel christelijke geloofsvoorstellingen en uitingsvormen.

Tien jaar geleden ging men er nog van uit dat de nieuwe vormen van spiritualiteit in belang zouden toenemen, maar uit het onderzoek van God in Nederland 1966-2015, blijkt dat deze ‘spirituele revolutie’ minder aanhang heeft dan 10 jaar geleden.

Hoe kan het dat uitzendingen als The Passion en uitvoeringen van de Matthäus Passion ongekend populaire blijven, terwijl god en geloof verdwijnen?

In de uitgave staan cijfers over het christendom, nieuwe spiritualiteit, traditionele en nieuwe gemeenschappen en nieuwe rituelen. En er wordt een mogelijke verklaring gegeven voor de afname van het godsgeloof. Worden mensen bijvoorbeeld spiritueler als ze minder naar de kerk gaan?

Bekijk ook

Over dit onderzoek

Faculteit

Profielthema

Partners