Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Permanente educatie voor CPC, RA en RC

Zijlstra PE programma

Programma

Heb je suggesties voor een PE dag? Laat het ons weten! We proberen de deelnemers aan het Zijlstra PE programma altijd actief te betrekken bij de samenstelling van het programma. Geef je ideëen door via hetzijlstracenter@vu.nl.

Wo 13 oktober 2021, 9.30 – 17.00 uur: Lerend evalueren
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, Agora 1 | PE punten: 6
Door o.a.: Arienne van Staveren (Marnix Academy), Barbara Regeer (VU)

Meer en meer wordt binnen de overheid ingezet op lerend evalueren. Hierbij gaat het om het niet alleen achteraf toetsen op doelmatigheid en rechtmatigheid, maar juist al tijdens het proces leren van tussentijdse bedoelde en onbedoelde effecten, waarmee ook de onderliggende beleidstheorie aangescherpt en doorontwikkeld kan worden. Dit vraagt een lerende aanpak en een context die ruimte geeft om daadwerkelijk te kunnen leren.  

Wo 3 november 2021, 12.30 – 13.30 uur: Raad van Toezicht en controller; wat hebben ze aan elkaar?
Online webinar |   PE punten: 1
Door: Rienk Goodijk (VU)

Een Raad van Toezicht/Commissarissen heeft inzicht nodig in het reilen en zeilen van een organisatie en zoekt naar informatiebronnen en contacten. De controller heeft inzicht in ontwikkelingen en risico’s en wil die graag delen. Wat kunnen RvT/RvC en controller aan elkaar hebben en wat levert dat dan op? Liggen onderlinge contacten voor de hand, zijn ze zelfs verplicht en hoe voorkom je dan ongepaste verhoudingen buiten het bestuur om?

Wo 10 november, 12.30 – 13.30 uur: Webinar ‘De meetmaatschappij’
Online webinar | geen PE punten

Door: Berend van der Kolk
Dit is een gratis webinar en er zijn geen PE punten aan verbonden. Wil je dit webinar bijwonen, dan graag aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl.

Do 18 november 2021, 09.30 – 13.30 uur: Online seminar ‘De effecten van de coronamaatregelen’
Online seminar | PE punten: 4
Door: o.a. Raymond Gradus en Pierre Koning

Do 2 december 2021, 12.00 – 13.30 uur: De relatie tussen filosofie en control 
Online webinar |  PE punten: 1
Door: Ad Verbrugge (VU)

Ma 13 december 2021, 13.30 – 20.30 uur: Project control
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, Agora 1 | PE punten: 6
Door: Guido Fröhlichs (Cap-able, dagvoorzitter), Antonio Josefs (Noord-Zuid lijn) en Gerard Geurtjens (Schiphol)

Tijdens deze dag over project control zal onder meer worden ingegaan op de inrichting van project control, de projectorganisatie (inclusief de daarbinnen onderscheiden rollen) en risicomanagement. Hierbij komen ook de cases Noord-Zuid-lijn en Schiphol uitgebreid aan bod.

Tijdens dit webinar zal stil worden gestaan bij wat uit de filosofie geleerd kan worden voor controllers en financials binnen de publieke sector.

Do 31 maart 2022, 09.30 – 13.00 uur: Zijlstra jaarcongres: The Voice of New Public Management
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam| PE punten: 6

Vanaf het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw heeft het zogeheten New Public Management (NPM) veel aandacht en uitwerking gekregen, in Nederland, maar ook in veel andere landen. Mede onder invloed van de nodige kritiek zijn sinds de eeuwwisseling diverse alternatieven ontwikkeld, waaronder Public Value, Public Governance en Digital Era Governance. Vanwege het ontbreken van een uniforme aanduiding van deze alternatieven wordt er wel gesproken over post-NPM. 

Tijdens dit Zijlstra jaarcongres komt aan bod wat er terecht is gekomen van meer dan 20 jaar post-NPM ontwikkelingen. Heeft NPM het publieke management definitief veranderd en zo ja, hoe? Welke andere paradigma’s zijn invloedrijk geworden? En in hoeverre is er sprake van een vervanging van het ene paradigma door het andere of is er sprake van een stapeling? In hoeverre klikt de stem van het NPM - ondanks alle kritieken daarop - nog steeds door?

Op deze thema’s wordt in de vorm van paper-presentaties, workshops en een plenair programma ingegaan. Hierbij komen zowel de Nederlandse als internationale context ter sprake.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

020-5989865

Vrije Universiteit Amsterdam
Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon