Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Toetsdeskundig op hoog niveau

De SKE is een professionaliseringsprogramma op seniorniveau die in hun dagelijks werk op vakoverstijgend niveau bezig zijn met toetsing en toetskwaliteit. De SKE benadert toetsing vanuit visie en beleid, in de context van het toetsprogramma en gericht op een rol waarin je collega’s en de opleiding verder helpt om de toetskwaliteit op een hoger plan te brengen en te blijven optimaliseren. Dit SKE-traject sluit aan bij de specifieke toetscontexten binnen de VU en werkt vanuit de VU Toetsvisie en het VU Toetskader.

Voor wie is de SKE interessant?
Een SKE is zinvol voor onderwijsprofessionals die op zorgend of borgend niveau bezig zijn met toetskwaliteit. Wij zoeken voor de SKE een mix van opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, afstudeercoördinatoren, leden van examen- of toetscommissie en (facultaire) toetsdeskundigen uit alle faculteiten van de VU, die al veel ervaring in vakoverstijgend nadenken over toetsen hebben. Omdat we voor de SKE geen BKE certificaat als instroomeis stellen zijn we specifiek op zoek naar mensen met (veel) toetservaring uit de praktijk.

  • Als VU-docent word je in de BKO al voorbereid op het werken met de toetscyclus binnen een cursus. In de BKE kan je je toetsbekwaamheid verder verdiepen en leer je op cursusniveau te werken binnen de kaders van de VU-toetsvisie, het VU-toetsbeleid en je toetsprogramma en leer je een actieve en positieve bijdrage te leveren aan de toetscultuur in je opleiding. 
  • Als examencommissielid of opleidingsdirecteur moet je ook het toetsprogramma en de toetsorganisatie als geheel overzien en kunnen denken vanuit toetsvisie en toetsbeleid. 
  • Als major-coördinator, leerlijncoördinator, jaarcoördinator of programmacoördinator moet je ook grip hebben op vakoverstijgende toetsing, waarbij niet zelden een grote diversiteit aan toetsvormen wordt ingezet.

Voor al deze rollen is de SKE geschikt.

SKE voor andere universiteiten en hogescholen
Ben je op vakoverstijgend niveau actief op een andere universiteit of hogeschool dan de VU, ben je in bezit van een BKE-certificaat en wil je je oriënteren op een Instellingoverstijgend SKE? Klik dan hier.

Werk je op vakniveau aan toetsing? Overweeg dan de BKE.
In vier sessies ga je vanuit de visie en de toetsdocumenten van je opleiding aan de slag met de toetsing in je eigen cursus: leerdoelen, toetsmatrijs, opdrachten, beoordelingsformulieren. Meer informatie.

Meer over dit traject
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Contact en meer informatie

Praktische vragen

Neem dan contact op met Laura Arnesano via ctl@vu.nl.

Inhoudelijke vragen

Neem voor vragen over de inhoud van deze cursus contact op met een van onze collega's:

Contactpersoon

Barbara Allart
Elise Janssen-Veraar