Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Toetsdeskundig op hoog niveau

Als docent word je al in de BKO en de BKE voorbereid op het werken met de toetscyclus binnen een cursus. Maar als examencommissielid of opleidingsdirecteur moet je ook het toetsprogramma en de toetsorganisatie als geheel overzien en kunnen denken vanuit toetsvisie en toetsbeleid. Als major-coördinator, leerlijncoördinator, jaarcoördinator of programmacoördinator moet je ook grip hebben op vakoverstijgende toetsing, waarbij niet zelden een grote diversiteit aan toetsvormen wordt ingezet. Voor al deze rollen is de SKE geschikt.

De SKE is een professionaliseringsprogramma op seniorniveau die in hun dagelijks werk op vakoverstijgend niveau bezig zijn met toetsing en toetskwaliteit. De SKE benadert toetsing vanuit visie en beleid, in de context van het toetsprogramma en gericht op een rol waarin je collega’s en de opleiding verder helpt om de toetskwaliteit op een hoger plan te brengen en te blijven optimaliseren. In deze SKE-pilot denk je ook mee om toekomstige SKE-trajecten zo passend mogelijk in te richten binnen de context van de VU.

Voor wie?
Een SKE is zinvol voor onderwijsprofessionals die op zorgend of borgend niveau bezig zijn met toetskwaliteit. Wij zoeken voor de SKE-pilot een mix van opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, afstudeercoördinatoren, leden van examen- of toetscommissie en (facultaire) toetsdeskundigen uit alle faculteiten van de VU, die al veel ervaring in vakoverstijgend nadenken over toetsen hebben.  Omdat we voor deze pilot geen BKE certificaat als instroomeis stellen zijn we specifiek op zoek naar mensen met (veel) toetservaring uit de praktijk.

Meer over dit traject
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Contact en meer informatie

Praktische vragen

Heb je vragen over inschrijving, planning en betaling neem dan contact op met Jennie Rey, medewerker studentzaken Hoger Onderwijs, learnacademy@vu.nl. 

Inhoudelijke vragen

Neem voor vragen over de inhoud van deze cursus contact op met Barbara Allart, b.allart@vu.nl.

Of neem contact op met Elise Janssen-Veraar, a.m.e.janssen-veraar@vu.nl.

Contactpersoon

Barbara Allart