Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ontwerp Ateliers: (Her)ontwerp je onderwijs in een dag

(Her)ontwerp jouw vak in samenwerking met onderwijsspecialisten.

Het overkoepelende doel van deze Ontwerp Ateliers is dat docenten en projecteigenaren hun onderwijs zodanig (her-) ontwerpen of door ontwikkelen, dat ze zin krijgen om het te geven en vertrouwen hebben dat het leidt tot gewenste (student- en docent-) uitkomsten. Het vernieuwde ontwerp past binnen de kaders van de VU Onderwijsvisie, met bewuste aandacht voor Activerend en Blended onderwijs, én de eigen context met de eigen randvoorwaarden en uitdagingen. 

Een Ontwerp Atelier heeft twee belangrijke kenmerken:

 1. Je werkt met je eigen team aan het (her)ontwerpt van je eigen vak.
 2. Er is specifieke aandacht voor de verschillende fase van het ontwerpproces, namelijk: analyse, ontwikkelen, onderzoeken, implementeren, reflecteren en consolideren.

Dit Ontwerp Atelier geeft de gelegenheid om eigen niveau en invalshoeken te kiezen, die passen bij je interesses.

Inhoud en opzet 
Docenten gaan in het Ontwerp Atelier met het eigen docententeam aan de slag met het (her)ontwerpen van hun onderwijs. Onderwijsontwerp is een ambacht en heeft baat bij een chronologische aanpak. Daarom beoogt dit programma recht te doen aan de vaste structuur die sterk onderwijsontwerp kenmerkt, en thema’s te bieden waarin de deelnemers door middel van leestips en begeleiding van experts zich verder kunnen verdiepen. Het programma bestaat uit fases die een chronologische volgorde kennen en die allemaal doorlopen moeten worden.  

Fase 0 - Voorbereiding voorafgaande aan het ontwerpatelier 
De voorbereiding is gericht op het verzamelen van alle informatie die tijdens het ontwerpproces nodig is.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan de randvoorwaarden van de Ontwerp Ateliers, de evaluaties en ideeën over wat goed onderwijs is, de implicaties van de onderwijsvisie van de VU en van de afdeling. Tijdens de start van een ontwerp atelier werken we aan een gedeeld beeld van het concept ‘blended onderwijs’ en het verhelderen van de leervragen binnen de groep. 

Actieve participatie: Alle afzonderlijke fases (analyse, ontwerp/ontwikkeling, en uitvoering/ evaluatie) vergen actieve participatie van docenten. De ontwerpateliers bieden de kans om te focussen op het herontwerp. Dat betekent dat van deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende de hele sessie van een ontwerpatelier aanwezig zijn.

Deze voorbereiding kost je ongeveer 3 uur en je krijgt na inschrijving specifieke informatie over dit proces.

Werkwijze 

Fase 1: Analysefase 
Fase 1 staat in het teken van oriëntatie op de context. Vragen die aan de orde komen zijn:

 • Wat is goed onderwijs? 
 • Wat zijn de implicaties van de onderwijsvisie van de VU voor het herontwerp van je vak?
 • Wat is Blended Learning? 
 • Welk niveau van Blended Learning wil je bereiken?
 • Welke ontwerpcriteria en randvoorwaarden kunnen we formuleren? 

Op basis van deze ontwerpcriteria en randvoorwaarden wordt toegewerkt naar een optimale leerroute van de student, de blauwdruk. 

Fase 2: Ontwerp en ontwikkelfase 
In fase 2 wordt het onderwijsontwerp ontwikkelt.  In deze fase kom je op basis van de blauwdruk tot opzet van de cursus door het maken van een storyboard. Een storyboard is een visualisatie van alle activiteiten die in de cursus plaatsvinden.  In het storyboard staat per week een koppeling tussen de leerdoelen met student-activiteiten, leermaterialen, docent-activiteiten, evaluatie/toets en de daarbij passende digitale applicatie(s).

Tijdens het ontwerpatelier zal er tussen de teams uitwisseling zijn waarbij de mogelijkheid wordt geboden om van en met elkaar te leren. De focus zal daarbij liggen op de vraag: In hoeverre is rekening gehouden met de eigen ontwerpregels, opgesteld in de analysefase?

Fase 3 (na de bijeenkomst): Uitwerken van het onderwijsontwerp en opzetten van communicaite- en evaluatieplan.
In fase 3 ligt de focus op concretiseren van het onderwijsontwerp. Daarbij hoort ook het ontwikkelen van een communicatieplan en een evaluatieplan. Tijdens het herontwerp neem je diverse beslissingen. Hoe zorg je dat studenten goed geïnformeerd worden en blijven en in hoeverre worden de doelen van het onderwijs bereikt en pakken de gemaakte keuzes in het herontwerp goed uit? Hoe ga je dat evalueren?

Deze fase voer je uit in eigen tijd. Tijdens het ontwerp atelier krijg je alle handvatten om dit goed uit te voeren.

Focuspunten tijdens het ontwerpatelier
Bij het herontwerp maak je diverse beslissingen. Afhankelijk van de reden van herontwerp kan de nadruk liggen op een of meerdere focuspunten.

 • Visie op onderwijs. Wat is goed onderwijs?
 • Keuze: herontwerp om te verbeteren, nieuw ontwerp of innovatief ontwerp. 
 • De leerweg van de student, hoe kun je inspelen op verschillen?
 • Keuze maken voor type onderwijs. Projectonderwijs, CSL, colleges met werkgroepen 
 • Leerweg vertalen naar een storyboard 
 • Formatieve en summatieve toetsing
 • Student- en docentbelasting
 • Stimuleren van studentbetrokkenheid, creëren van veilig inclusief leerklimaat
 • Uitwerken van een of twee opdrachten 
 • Opzetten van een Evaluatieplan 
 • Opzetten van een communicatieplan

Begeleiding
De sessies worden begeleid door onderwijsspecialisten vanuit onderwijsinnovatie in combinatie met experts op het gebied van verschillende vakgebieden zoals A Broader Mind of Mixed Classrooms.

Meer informatie over dit programma
Inleiding
Resultaat
Data en contact

Marijke Leijdekkers

Marijke Leijdekkers

Bekijk Marijkes profiel
Marijke Leijdekkers

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heb je vragen over de opzet en inhoud van deze cursus? Neem dan contact op met Marijke Leijdekkers: m.l.a@leijdekkers@vu.nl.

Heb je praktische vragen?

Neem dan contact op met Laura Arnesano via ctl@vu.nl.

Contactpersoon

 • Laura Arnesano
 • Medewerker studentzaken & marketingcommunicatie