Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Liefde voor de mensheid

Module: Maatschappelijke Filantropie Betekenis & Functie

Signaal van sociale gezondheid

Filantropie zorgt ervoor dat de samenleving als geheel beter floreert. Gebleken is dat elk initiatief dat zich vrijwillig inzet om anderen -buiten de eigen familie- hulp te bieden, het cement is in een afbrokkelende individualistische cultuur. Deze maatschappelijke betrokkenheid is een stevige sociale pijler in elke samenleving. In de opleiding worden wetenschappelijke inzichten uit de filantropie, psychologie en bestuurskunde met elkaar verbonden. Daardoor krijg je een praktisch beeld van filantropie als universeel sociaal arrangement.

Kerninzicht
Thematisch wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke betekenis van de filantropie door het institutionele karakter ervan theoretisch te onderbouwen. Daarbij zal worden ingezoomd op de systemische functie van filantropie die wereldwijd de lokale gemeenschapszin versterkt. Inhoudelijk wordt ingegaan op filantropie als change-agent en zullen tot de verbeelding sprekende voorbeelden van veranderkracht worden besproken. 

Professionals
De opleiding richt zich op het lerende netwerk van senior professionals in de sector van goeddoen (waaronder instromers) en hun stakeholders (waaronder de overheid). Een nieuwe generatie leiders die wil begrijpen en doorgronden. Die een overzicht wil krijgen en over de domeinen heen willen denken. Die met deze actuele kennis geïnspireerd verder wil groeien in dit vakgebied.

Na afronding van deze opleiding heb je méér inzicht in:

  • de essentie van filantropie voor elke samenleving.
  • het economische belang en de sociale kracht van maatschappelijke initiatief.
  • hoe filantropie als systeemfunctie de gemeenschapszin versterkt.
  • hoe de grenzen tussen overheid, markt en samenleving vervagen.
  • wat de veranderende rol van de overheid is, en zou kunnen zijn.

Keep asking. Build impact.
 

Wil je meer weten?

Neem contact op met Myrthe Scholze of Myra van der Vlag.

Filantropie@vu.nl

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

  • Myrthe Scholze
  • Programma coördinator
Myrthe Scholze