Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Korte opleiding op maat voor ISK-docenten - Klassenmanagement en differentiatie

Tijdens deze opleiding komen onderstaande onderwerpen aan de orde.

Bijeenkomst 1: relatie en communicatie
In de eerste bijeenkomst staat de relatie tussen docent en leerling centraal, het fundament van effectief klassenmanagement. Hierbij wordt specifiek stil gestaan bij de beginsituatie van leerlingen, culturele verschillen in de communicatie en de rol van taalbeheersing.

Bijeenkomst 2: regels, routines en orde
De tweede bijeenkomst staat in het teken van het opstellen en naleven van afspraken, regels en routines in de klas die het leerproces ondersteunen. Hoe ga je hiermee om in een klas die door continue instroom van leerlingen steeds van samenstelling verandert? Ook is er aandacht voor het stoppen van ongewenst gedrag en het handelen bij escalerend gedrag, mede vanuit intercultureel perspectief. 

Bijeenkomst 3: afstemmen op onderwijsbehoeften
In de derde bijeenkomst staat de leerling centraal. Wat heeft een leerling nodig om tot leren te komen en hoe stem je hier als docent op af? We verkennen de complexiteit van het bedienen van verschillende leer- en taalbeheersingsniveaus in een klas en brengen die terug tot een beheersbare aanpak. Differentiƫren wordt hierbij vanuit didactisch en inhoudelijk perspectief belicht.

Bijeenkomst 4: organiseren van differentiatie
De laatste bijeenkomst staat in het teken van het vormgeven van differentiatie en het klassenmanagement dat hierbij komt kijken. Verschillende activerende werkvormen en vormen van samenwerkend leren worden belicht. Ook de implementatie van de inzichten en vaardigheden uit de training worden verkend, op individueel niveau en op teamniveau. 

De bijeenkomsten zijn interactief opgezet. We oefenen met theorieƫn over effectieve aanpakken voor klassenmanagement. De deelnemers leveren een actieve bijdragen aan de bijeenkomsten, door uitwisselen van ervaringen en inbrengen van casussen en/of videofragmenten van lessituaties, die door de docent en de andere deelnemers op constructieve wijze van feedback worden voorzien.

Meer over deze opleiding
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en inschrijven

Rachel Zuilhof

Rachel Zuilhof

Rachel Zuilhof is docent Nederlands als tweede taal, trainer Interculturele competenties, activerende didactiek en praktijkgericht leren en adviseur VU-NT2 op maat bij VU-NT2. Ook coordineert ze de activiteiten binnen de afdeling Professional van VU-NT2. Deze afdeling heeft als doel om NT2-docenten verder te professionaliseren. Ze is trainer Interculturele communicatie en activerende didactiek. Rachel is ook assessor en heeft ervaring met het begeleiden van docenten bij het maken van hun portfolio. 

Bekijk Rachel's profiel

Heb je vragen of wil je meer informatie over maatwerk? Wil je bijvoorbeeld een incompany opleiding organiseren voor een docententeam?

We maken graag vrijblijvend een (bel)afspraak om je wensen te bespreken voor maatwerk en/of incompany. Neem contact op met Rachel Zuilhof, adviseur NT2 op maat via r.m.zuilhof@vu.nl

Contactpersoon