Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Een effectieve aanpak voor elke alfacursist

Centraal staat een effectieve, gedifferentieerde aanpak voor alfacursisten.

Deze aanpak past goed bij de globale uitgangspunten van de Z-route van de nieuwe wet inburgering, maar ook bij andere trajecten. Na afloop kun je je onderwijs zo vormgeven dat elke cursist het maximale uit zichzelf haalt. De opleiding levert leerlijnen, didactische handvatten en een lesaanpak die gebaseerd zijn op recente theorieën over alfabetisering en tweedetaalverwerving door volwassenen. 

Aan bod komen onder andere: 

  • Van Raamwerk naar lespraktijk 
  • Praktijkgericht en buitenschools leren 
  •  Coaching in de les
  • Empowerment en zelfgestuurd leren 
  • Technisch en functioneel lezen en schrijven
  • Mondelinge vaardigheden 
  • Toetsing, evaluatie en doorstroom 

Inhoud en werkwijze
Tijdens de bijeenkomsten worden presentaties afgewisseld met werkvormen voor samenwerkend leren, waarin de kennis wordt toegepast. Voorafgaand aan elke bijeenkomst krijg je een leesopdracht. Erna maak je steeds een praktijkopdracht met een studielast van ongeveer drie uur. In de volgende bijeenkomst wordt teruggekeken op de opbrengst van de vorige en op de praktijkopdrachten. De opleider bekijkt de gemaakte opdrachten en geeft er feedback op. Er kan maximaal één bijeenkomst worden gemist. In dat geval wordt er een vervangende opdracht gegeven. 

Meer over deze opleiding
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en inschrijven

Annemarie Nuwenhoud

Annemarie Nuwenhoud

Annemarie Nuwenhoud is docentopleider Alfabetisering NT2 bij VU-NT2. Ze is tevens de auteur van de docentuitgave Basisboek Alfa NT2, dat in 2021 bij Coutinho is verschenen. Ook ontwikkelde zij de aanpak met het Rode Boek. In haar bijna twintig jaar ervaring met uiteenlopende groepen analfabete en laaggeletterde NT2-leerders heeft zij de onderwijspraktijk goed leren kennen. Haar kennis over onderzoek en best pratices houdt zij op peil als redacteur van Tijdschrift Les en als lid van het internationale LESLLA-netwerk. Als docentopleider wil zij docenten ondersteunen om gefundeerde kennis over Alfabetisering NT2 te vertalen naar een concrete aanpak in de lespraktijk. VU-NT2 werkt ook regelmatig samen met andere alfa-experts uit het veld.

Lees verder

Chrissy Hosea

Chrissy Hosea

Chrissy Hosea studeerde Toegepaste Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam met een specialisatie Nederlands als Tweede Taal en heeft onderzoek gedaan naar luister- en verstavaardigheid bij NT2-cursisten. Zij doceerde Nederlands aan Cornell University en Yale University in de Verenigde Staten en Jawaharlal Nehru University in India. Bij VU-NT2 is zij NT2-docent, coördinator van de EVC-procedure, assessor, leermiddelenontwikkelaar en geeft zij docenttrainingen over uitspraak, luistervaardigheid en grammatica. Ze heeft ook ervaring met het begeleiden van docenten bij het maken van hun portfolio. 

Informatie open inschrijving of maatwerk

Heb je vragen over een opleiding of cursus in open inschrijving?

Stuur dan een mail naar vu-nt2@vu.nl

of bel 020 598 63 98 (maandag t/m vrijdag 13.00 - 15.00 uur)

Meer weten of maatwerk of incompany?

We maken graag vrijblijvend een (bel)afspraak om je wensen te bespreken voor maatwerk en/of incompany. Neem contact op met Rachel Zuilhof, adviseur NT2 op maat via r.m.zuilhof@vu.nl

of bel 020 598 27 65