Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Doe mee met Intervisie voor docenten!

Heb je behoefte om samen met andere docenten op een efficiënte wijze tot nieuwe inzichten te komen? Met ons intervisie-aanbod kan dit onder begeleiding van een ervaren intervisie-begeleider van het VU Centre for Teaching and Learning.

We zullen online starten, en afhankelijk van de omstandigheden overgaan tot live-bijeenkomsten. Zoek je een plek om je vragen rondom het onderwijs in de huidige praktijk te stellen en hierover met collega’s van de VU van gedachten te wisselen, meld je dan aan. Je kunt je opgeven voor een van de onderstaande groepen:

1. Docenten met een BKO
2. Docenten met een SKO
3. Opleidingsdirecteuren
4. Docenten die de Leergang Onderwijskundig Leiderschap hebben gevolgd

Het besprokene is vertrouwelijk en blijft binnen de groep. We komen 6-8 keer bij elkaar. Elke keer staat een praktijksituatie van een van jullie centraal, die we op een efficiënte manier zullen bespreken. Onze ervaring is dat je hieruit belangrijke inzichten haalt, ook als jouw situatie niet centraal staat. Elke groep wordt begeleid door een opleider van het VU Centre for Teaching & Learning en bestaat uit deelnemers van verschillende faculteiten. We zullen oefenen met verschillende intervisiemethoden.

Voor wie?
Het VU Centre for Teaching and Learning biedt in de komende periode begeleide intervisie over onderwijs(innovatie)kwesties. Dit aanbod is voor alle VU-docenten. Ook is het mogelijk om intervisie te vormen met docenten uit één afdeling of faculteit. Zeker als meerdere docenten hetzelfde onderwijs verzorgen kan er op deze manier goed gereflecteerd worden op de diverse handelingsalternatieven die mogelijk zijn. Heb je hier interesse in, neem dan per e-mail contact met ons op en we kunnen in overleg data inplannen.

Meer informatie
Inhoud
Data, inschrijven en contact

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Neem voor vragen over de inhoud van deze cursus contact op met Karen van Oyen, k.e.m.van.oyen@vu.nl.

Praktische vragen

Heb je vragen over inschrijving, planning en betaling neem dan contact op met Laura Arnesano: ctl@vu.nl.

Contactpersoon

  • Laura Arnesano
  • Medewerker studentzaken & marketingcommunicatie