Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Betekenis, Leiderschap & Visie

Besturen van Filantropische Fondsen

Leren uit onderzoek én leren uit de praktijk

Je leert om op academisch niveau te reflecteren op het bestuurlijk proces en om aan de hand van casussen kritisch en constructief te kijken naar vraagstukken van goed bestuur. Door meer inzicht te krijgen in het bestuurlijk proces vergroot deze opleiding je eigen handelings- en stuurperspectief. De acht bijeenkomsten zijn interactief waarbij telkens een nieuw centraal thema behandeld wordt. De voorbereiding vergt 3-5 uur per bijeenkomst. Tijdens de opleiding werk je aan een eigen afstudeerpaper, waarin je wordt gevraagd vanuit de theorie na te denken over een probleemstelling bij een door jezelf een gekozen fonds. De opdracht vergt in het totaal ongeveer 20 – 30 uur tijdsinvestering. De inzichten die je tijdens de opleiding krijgt aangereikt kunnen direct worden toegepast. Wanneer je afstudeerpaper voldoende wordt bevonden ontvang je het diploma Besturen van Filantropische Fondsen.

Programma 2024
1. Het domein van maatschappelijke filantropie - Ontstaan, indeling en omvang
   
 donderdag 18 januari & donderdag 1 februari 

2. Het besturen van filantropische fondsen - Samenstelling, cultuur, aansprakelijkheid, en strategie
    
donderdag 28 maart & donderdag 11 april

3. Vermogensbeheer en financieel beheer - Budgetteren, kengetallen en verslaglegging
    
donderdag 16 mei & donderdag 6 juni

4. Strategie en impact - Meetbaarheid, output en handelingsperspectief
    
donderdag 19 september & donderdag 10 oktober

Afstudeerpaper
Praktische toepassing van de collegestof is van wezenlijk belang. Tijdens de leergang loop je dan ook stage bij een filantropisch fonds. Dit fonds kan je zelf aandragen, maar er kan ook stage worden gelopen bij een fonds dat in overleg wordt gezocht. Alle opgedane kennis ga je hier direct in de praktijk toepassen. Het eindresultaat is een grondige analyse van de situatie bij het stagefonds plus een strategisch advies waar de tijdens de leergang opgedane kennis is toegepast. Dit afstudeerpaper zal bestaan uit maximaal 10.000 woorden en dient uiterlijk 31.12.24 te worden ingeleverd. Hoogleraar Theo Schuyt zal de afstudeerthese beoordelen en ook de mentorgesprekken voeren.

Ieder jaar wordt de beste these met een prijs beloond. Deze prijs zal worden uitgereikt tijdens de certificering van de cursisten op een nader vast te stellen datum in het voorjaar van 2025.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door een aantal ervaren docenten, zoals:

 • Maiko van Bakel MSc, Directeur Pricewaterhouse Coopers 
 • mr. Andre Betting, Voormalig Directeur Van Leer Group Foundation 
 • Prof. dr. Karen Maas, Bijzonder Hoogleraar Accounting en Duurzaamheid aan de Open Universiteit en Wetenschappelijk Directeur van Impact Centre Erasmus (ICE)
 • Prof. dr. Lucas Meijs, Hoogleraar strategische filantropie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • drs. Pieter Oostlander, Founding Partner Shaping Impact Group
 • Prof. dr. Theo Schuyt, hoogleraar maatschappelijke filantropie, VU Amsterdam
 • mr. Reinier Russell, Managing Partner Russell Advocaten
 • drs. Liesbeth Rutgers, Consultant Risk- & financial Management
 • drs. Ruud van de Ven, Wealth Manager Verenigingen en Stichtingen bij Van Lanschot
 • mr. Siep Wijssenbeek, directeur FIN, Vereniging van Fondsen in Nederland

Keep Asking. Build impact.

Wil je meer weten?

Neem contact op met Myrthe Scholze of Myra van der Vlag.

Filantropie@vu.nl

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

 • Myrthe Scholze
 • Programma coördinator
Myrthe Scholze