Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Toegepast taalwetenschappelijk onderzoek (NT2)

VU-NT2 vindt het belangrijk om door middel van onderzoek bij te dragen aan continue kennisontwikkeling, innovatie en professionalisering van het NT2-veld. Het team van VU-NT2 Research werkt daarom aan toegepast taalwetenschappelijk onderzoek of de begeleiding daarvan.

Medewerkers van VU-NT2 Research werken nauw samen met of behoren ook tot andere teams van VU-NT2 die taalonderwijs geven (VU-NT2 Academy), NT2-docenten opleiden (VU-NT2 Professional) en/of lesmethodes ontwikkelen (VU-NT2 Expert). Door die kruisbestuiving borgen we de verbinding van onderzoek met ontwikkelingen in de beroepspraktijk en leren we van en met elkaar.  

Het team van VU-NT2 Research voert praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van taalverwerving, taalvaardigheid en taaldidactiek, met een nadruk op het vakgebied Nederlands als tweede taal. De inzichten die volgen uit ons onderzoek kunnen bijdragen aan onderwijsvernieuwingen of als input dienen voor methodes, lesmateriaal en toetsen. Onze kennis delen we door nieuwe inzichten in ons eigen onderwijs in te bedden en door te publiceren in vak- en populairwetenschappelijke tijdschriften, peer-reviewed tijdschriften en rapporten.

Onderzoeksgebied
Het werkveld van VU-NT2 Research is breed: we voeren onderzoek uit bij (tweede) taalleerders op verschillende onderwijsniveaus (van primair tot hoger onderwijs), opleidingsniveaus (van laag- tot hoogopgeleiden) en taalniveaus (van laag tot hoog, van analfabeet tot hoogopgeleid).

We staan altijd open voor nieuwe onderzoeksvoorstellen of -ideeën op de hierboven genoemde vakgebieden. Wil je een voorstel aan ons voorleggen of een onderzoek in opdracht laten uitvoeren? Neem voor meer informatie of vragen contact op met Camille Welie, coördinator VU-NT2 Research, c.j.m.welie@vu.nl.

Samenwerking

Samenwerking

Binnen de onderzoeksprojecten werken wij samen met verschillende partners. Met bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen, maar ook met masteropleidingen binnen en buiten de VU. Onze partners zijn o.a. Cito, HvA, EDIA, ITTA.

Onderzoeksprojecten

Snelle navigatie VU-NT2

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Stuur een e-mail naar vu-nt2@vu.nl

of bel +31 (0)20 5986398 (ma-vr van 13.00 tot 15.00 uur)