Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Succes!

Succes! is een lesmethode voor volwassenen die Nederlands spreken en die beter willen leren lezen en schrijven. Het is de eerste schriftelijke, integrale lees- en schrijfmethode van niveau instroom tot en met niveau 2F. De methode is zo ontwikkeld dat een taalvrijwilliger er goed mee kan werken.

VU-NT2 heeft in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven de nieuwe, papieren lees- en schrijfmethode Succes! gemaakt voor het programma Taal voor het Leven. Succes! is een lesmethode voor volwassenen die Nederlands spreken en die beter willen leren lezen en schrijven. Het is de eerste schriftelijke, integrale lees- en schrijfmethode van niveau instroom tot en met niveau 2F. De methode is zo ontwikkeld dat een taalvrijwilliger er goed mee kan werken en er is veel aandacht voor training en begeleiding.

Succes! bestaat uit de volgende twee producten:

• Themaboekjes

Een groot aantal themaboekjes (50 à 60), uitgesplitst naar niveau: Op weg naar Instroom, Op weg naar 1F en Op weg naar 2F. De thema´s zijn verdeeld over ‘Dagelijks leven’ en ‘Werk’. Het zijn verbruiksboekjes waar deelnemers in kunnen schrijven.

• De Taalhulp

In de Taalhulp staan aanwijzingen voor de begeleider: hoe de deelnemer te ondersteunen bij het leren schrijven en het versterken van de woordenschat en ook hoe feedback op schrijfproducten te geven. De Taalhulp bevat zogenoemde Taalkaarten met daarop uitleg en suggesties voor oefeningen per schrijfprobleem.

In de themaboekjes staan veel voorkomende situaties uit het dagelijks leven en werk centraal. Er zijn bijvoorbeeld boekjes over bankzaken, over naar de dokter gaan en over het doen van aankopen via internet. De deelnemers kunnen zelf kiezen voor onderwerpen uit hun eigen wereld. Succes! is uitgebreid getest in de praktijk door docenten en taalvrijwilligers. 

Vanaf juli 2023 verkoopt Boom les-, trainings- en screeningsmateriaal van Stichting Lezen en Schrijven in de nieuwe webshop: nt1.nl. Het materiaal is destijds ontwikkeld en uitgegeven met subsidie van de overheid. Nu deze subsidie is gestopt, zijn de Stichting en Boom Uitgevers via een aanbesteding de samenwerking aangegaan. De Succes!-reeks is hier te vinden.