Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Succes!

Succes! is een lesmethode voor volwassenen die Nederlands spreken en die beter willen leren lezen en schrijven. Het is de eerste schriftelijke, integrale lees- en schrijfmethode van niveau instroom tot en met niveau 2F. De methode is zo ontwikkeld dat een taalvrijwilliger er goed mee kan werken.

VU-NT2 heeft in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven de nieuwe, papieren lees- en schrijfmethode Succes! gemaakt voor het programma Taal voor het Leven. Succes! is een lesmethode voor volwassenen die Nederlands spreken en die beter willen leren lezen en schrijven. Het is de eerste schriftelijke, integrale lees- en schrijfmethode van niveau instroom tot en met niveau 2F. De methode is zo ontwikkeld dat een taalvrijwilliger er goed mee kan werken en er is veel aandacht voor training en begeleiding.

Succes! bestaat uit de volgende twee producten:

• Themaboekjes

Een groot aantal themaboekjes (50 à 60), uitgesplitst naar niveau: Op weg naar Instroom, Op weg naar 1F en Op weg naar 2F. De thema´s zijn verdeeld over ‘Dagelijks leven’ en ‘Werk’. Het zijn verbruiksboekjes waar deelnemers in kunnen schrijven.

• De Taalhulp

In de Taalhulp staan aanwijzingen voor de begeleider: hoe de deelnemer te ondersteunen bij het leren schrijven en het versterken van de woordenschat en ook hoe feedback op schrijfproducten te geven. De Taalhulp bevat zogenoemde Taalkaarten met daarop uitleg en suggesties voor oefeningen per schrijfprobleem.

In de themaboekjes staan veel voorkomende situaties uit het dagelijks leven en werk centraal. Er zijn bijvoorbeeld boekjes over bankzaken, over naar de dokter gaan en over het doen van aankopen via internet. De deelnemers kunnen zelf kiezen voor onderwerpen uit hun eigen wereld. Succes! is uitgebreid getest in de praktijk door docenten en taalvrijwilligers. 

Succes op de Markt  Succes - Pinpas kwijt Succes- Werkvloer

Taal voor het Leven      

Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven van Stichting Lezen en Schrijven helpt gemeenten en organisaties met het organiseren van taalscholing voor mensen die laaggeletterd zijn en beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer. De scholing vindt zo dicht mogelijk bij hen in de buurt plaats. Uit onderzoek blijkt dat de lokale aanpak van Taal voor het Leven succes heeft. Daarom heeft de overheid besloten dat het ondersteuningsprogramma vanaf 2016 uitgebreid wordt naar meer gemeenten in Nederland.

Kijk voor meer informatie over Succes! op www.taalvoorhetleven.nl/succes of download de folder Kiezen voor Succes!