Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Spreektaal

SpreekTaal is het meestgebruikte materiaal voor taalcoaching aan anderstaligen. Het is laagdrempelig, eenvoudig te gebruiken en uitgebreid getest in de praktijk.

SpreekTaal bestaat uit:

  • Drie series van elk vijftien boekjes: SpreekTaal 1 voor niveau 0-A1+, SpreekTaal 2 voor niveau A1-A2 en SpreekTaal 3 voor niveau A2-B1. Elk boekje bevat oefeningen voor ongeveer vijf uur taalcoaching. De boekjes zijn verkrijgbaar in de webwinkel van Van Dale uitgevers.
  • En twee voorloopmodules: SpreekTaal Basis en SpreekTaal Praktisch. SpreekTaal Basis is speciaal ontwikkeld voor geletterden, SpreekTaal Praktisch is speciaal ontwikkeld voor praktijkleerders.

Doel en gebruik series
Het doel van SpreekTaal is kilometers maken met de mondelinge vaardigheden. Elk hoofdstuk begint met luisteren naar de vrij toegankelijke audio-opnames. Vervolgens doen de deelnemer en de taalvrijwilliger samen de spreekoefeningen, die steeds zijn opgebouwd van gestructureerde naar vrije spreekopdrachten. Daarbij staat de dagelijkse praktijk centraal. De taalvrijwilliger begeleidt het oefenen met SpreekTaal en fungeert als gesprekspartner, maar geeft geen NT2-les. Daarom is SpreekTaal ook geen lesmethode, maar oefenmateriaal voor spreken en luisteren.

SpreekTaal kan door (Alfa)NT2-docenten worden ingezet voor het trainen van de mondelinge vaardigheden. Met name SpreekTaal 1 en 2 zijn ook geschikt voor taalleerders niet nog niet (goed) kunnen lezen en schrijven. Dit materiaal wordt dan ook veel gebruikt in Alfa NT2-lessen.

Bekijk hier de video over SpreekTaal 3 met Sylvia de Groot-Heupner (HBT) en Annemarie Nuwenhoud (VU-NT2).

Doel en gebruik voorloopmodules
De voorloopmodules Spreektaal Basis en SpreekTaal Praktisch gebruik je voor beginnende sprekers. SpreekTaal Basis (niveau A0 - voor geletterden) en SpreekTaal Praktisch (niveau A0 - voor praktijkleerders). Elke module bevat materiaal voor 5 uur taalcoaching en  zijn afzonderlijk te gebruiken. Met het materiaal oefenen nieuwkomers gericht hun spreekvaardigheid. Bekijk deze webinar waarin wordt uitgelegd hoe NT2-docenten en taalcoördinatoren SpreekTaal Basis en SpreekTaal Praktisch kunnen inzetten. 

Ontwikkeld samen met Het Begint met Taal
We ontwikkelden SpreekTaal samen met onze partner Stichting Het Begint met Taal (HBT), een landelijk platform en expertisecentrum op het gebied van taalcoaching. HBT vergroot de bekendheid en effectiviteit van taalcoaching met materiaal, advies en training en ondersteunt zo’n 170 organisaties, verspreid over 400 locaties. Ook werkt het platform samen met gemeenten, werkgevers en taalscholen.
Elke module van SpreekTaal is getest door koppels van taalvrijwilligers en deelnemers en de verkregen feedback is verwerkt in het materiaal.

Korting voor leden HBT
Taalvrijwilligersorganisaties die aangesloten zijn bij HBT, hebben gratis toegang tot de PDF’s en de audio van SpreekTaal. Zij krijgen bovendien 40% korting als ze de gedrukte boekjes van SpreekTaal bestellen in de Van Dale-webwinkel.

Financiering SpreekTaal
De ontwikkeling van de SpreekTaal-reeks is mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Stichting Lezen & Schrijven.

Terug naar homepage Ontwikkeling van lesmethodes en toetsmateriaal