Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

De Deur Uit: materiaal voor participatie van migranten

In 2008 ontwikkelde VU-NT2 De Deur Uit, in samenwerking met het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) en met subsidie van het Oranje Fonds. De Deur Uit is een assessment voor vrouwen met een migratieachtergrond die nog weinig Nederlands spreken en die in meer of mindere mate geïsoleerd zijn.

DE DEUR UIT: MATERIAAL VOOR PARTICIPATIE VAN MIGRANTEN

Het doel van De Deur Uit is dat de deelnemer in kaart brengt welke mogelijkheden en belemmeringen er zijn om maatschappelijk actiever te worden. Het uiteindelijke doel is de stap zetten naar maatschappelijke participatie. Hoewel delen van het materiaal niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen, kan het assessment met enige aanpassingen nog steeds goed gebruikt worden, zeker in kleine groepen en een-op-eensituaties met een taalvrijwilliger.

Wat is het assessment ’De deur uit’?

VU-NT2 van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft, met subsidie van het Oranje Fonds, een assessment ontwikkeld voor anderstalige vrouwen die weinig participeren in de Nederlandse samenleving.

Het assessment heeft als doel om op een aantrekkelijke manier en met zo min mogelijk taalmiddelen een inventarisatie te maken van:

  • wat een deelnemer aan activiteiten doet
  • welke andere activiteiten binnen haar mogelijkheden liggen
  • wat haar belemmert om actiever te zijn
  • wat ze wil doen (nu en in de toekomst)
  • welke stappen nodig zijn om haar wensen te vervullen

Het assessment heeft ook een informerend en activerend doel: informeren over activiteiten en cursussen en de vrouw prikkelen om actiever te worden. Het uiteindelijke doel is haar een stap te laten zetten richting maatschappelijke participatie.

‘De deur uit’ kan worden ingezet in thuislessen of in groepsactiviteiten en kan ook richting geven aan activiteiten in empowerment- en ‘maatjes’-projecten. 

Het assessment bestaat uit materiaal voor de begeleidster en de deelneemsters: opdrachten met heel veel fotomateriaal, observatielijsten enzovoort. Verder is er een algemene handleiding en een training voor begeleidsters die met het assessment willen gaan werken.

De makers 

Auteurs: Titia Boers en Gerrie Gastelaars
Advies: Merel Borgesius
Projectleiding en eindredactie: Carola van der Voort
Vormgeving: Bert Brouwenstijn, Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen; Dennis Hogers, Muiderberg
Foto’s: Lucy Coenen, Den Haag; lucycoenen@planet.nl
© Vrije Universiteit Amsterdam 2008

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemarie Nuwenhoud, coordinator VU-NT2 Expert, a.nuwenhoud@vu.nl, 020-5984404.