Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Code+

Code+ richt zich op snel en efficiënt Nederlands leren voor hoogopgeleide anderstaligen. Taal wordt hierin gezien als een instrument voor interactie en communicatie.

Daarom is Code+ gericht op het kunnen uitvoeren van reĆ«le en functionele taaltaken met een duidelijke relatie tot de wereld buiten de taalles. Het vierdelige lesmateriaal is digitaal en als boek beschikbaar. 

De voordelen van Code+

Auteurs
Nicky Heijne, Marten Hidma, Karolien Kamma, Titia Boers, Gerrie Gastelaars, Hinke van Kampen, Vita Olijhoek, Carola van der Voort. 

Momenteel wordt Code+ door VU-NT2 herzien en aangepast aan de nieuwe Wet inburgering, zodat het materiaal weer helemaal aan de eisen van deze tijd voldoet.

Meer informatie vind je op de website van Thieme Meulenhoff

Terug naar Ontwikkeling van lesmethodes en toetsmateriaal