Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Waar werken we met elkaar aan om ons onderwijs nog verder te verbeteren?

14 mei 2024
Isabella van Ophem, programmamanager Onderwijs: “We willen onze studenten goed voorbereiden op de uitdagingen van een voortdurend veranderende wereld, dat vraagt meer focus op bijvoorbeeld interdisciplinaire samenwerking en het omgaan met AI in ons onderwijs. De plannen van deze nieuwe editie van de onderwijsagenda zijn van belang voor onderwijs dat klaar is voor de toekomst.”

De VU Onderwijsagenda 2024 zet in op gerichte verbeteringen van het onderwijs aan de VU. De VU-onderwijsvisie en de uitdagingen die van buiten op ons afkomen, liggen hieraan ten grondslag.

De belangrijkste prioriteiten voor dit jaar op een rijtje:

  1. A Broader Mind for Students: evaluatie en update van de A Broader Mind-visie in ons onderwijs.
  2. Portfolio-analyses binnen faculteiten: het uitvoeren van analyses rondom het portfolio aan opleidingen binnen een faculteit en de acties die daaruit voortvloeien, denk aan cross-over tracks tussen disciplines om studenten beter voor te bereiden op wicked-problems van de toekomst.
  3. Voltooiing van lopende (onderwijsondersteunings)projecten: in afstemming met de resultaten van de midterm review van de Instellingstoets Kwaliteitszorg, ronden we lopende projecten af om goed voorbereid te zijn op de Instellingstoets Kwaliteitszorg die naar verwachting eind 2025 zal plaatsvinden.
  4. Wet Internationalisering in Balans: voorbereiding op en implementeren van maatregelen die voortkomen uit de verwachte wet Internationalisering in Balans.
  5. Beleid AI-gebruik: vormgeven van richtlijnen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie in onderwijs.

Voor een gedetailleerde versie, neem contact op met Isabella van Ophem via i.m.m.j.van.ophem@vu.nl.