Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU-onderzoekers dienen klacht in bij OESO wegens gaswinningplannen in Noordzee

24 januari 2024
Multinational One-Dyas, dat een nieuw gasboorplatform wil bouwen bij de Waddeneilanden, heeft de nadelige gevolgen hiervan voor de mensenrechten en het milieu onvoldoende in kaart gebracht. Daarmee handelt het in Amsterdam gevestigde gasbedrijf in strijd met de eisen van verantwoord zakendoen, zoals is vastgelegd in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Dat concluderen VU-rechtenstudenten en onderzoekers van de VU Climate and Sustainability Law Clinic, die hierover op woensdag 24 januari een klacht hebben ingediend bij het Nederlandse Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen. De VU-onderzoekers trekken hierin samen op met NGO’s als Scientist Rebellion NL en North Sea Fossil Free.

One-Dyas hield met het zogeheten ‘N05-A-project’ geen rekening met de broeikasgasuitstoot veroorzaakt door het verbranden van het gewonnen gas door eindgebruikers (de zogenaamde scope 3-emissies). Terwijl dat veruit het grootste deel van de broeikasgasemmissies van het project vormt, zo staat in de klacht. Bovendien maken de broeikasgasemissies van het project het moeilijker om de klimaatdoelstellingen van het Parijsakkoord te halen. Tenslotte heeft One-Dyas consequent de klimaatimpact van het gaswinningsproject verkeerd voorgesteld aan het publiek.

Renske Natté, een van de studenten betrokken bij het onderzoek: ‘“Nieuwe projecten voor de winning van fossiele brandstof dragen bij aan verdere klimaatverandering. Bedrijven die zich met dergelijke projecten bezighouden, schenden de vereisten voor verantwoord zakendoen".

Rechtszaak tegen de overheid
One-Dyas ligt sowieso al onder een vergrootglas. Donderdag 25 januari vindt bij de rechtbank in Den Haag een tweede hoorzitting plaats in een zaak over een onrechtmatig verleende vergunning aan One-Dyas door de Nederlandse overheid. De zaak is aangespannen door onder meer WWF-NL. 

De Nederlandse overheid had de vergunning voor gaswinning aan One-Dyas nooit mogen verlenen, blijkt tevens uit onderzoek van Clemens Kaupa, ook van de Climate and Sustainability Law Clinic. "EU-wetgeving vereist dat overheden een grondige analyse uitvoeren van de nadelige effecten van nieuwe projecten, en dat ze rekening houden met de effecten op het klimaatbeleid van de EU”, licht onderzoeker Clemens Kaupa toe. “De Nederlandse overheid heeft dit niet gedaan en schendt daarom EU-wetgeving." 

Hoewel de rechtszaak al in een vergevorderd stadium is en het onderzoek van Kaupa niet meer ingediend kon worden als officiële bewijsvoering, hoopt hij dat zijn bevindingen wel worden meegenomen in de besluitvorming. "EU-wetgeving gaat boven nationaal recht. De rechtbank moet wel iets met de uitkomsten van het onderzoek doen." 

Over het Nederlandse Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen
De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen schrijven regels voor verantwoord zakendoen voor. Betrokken individuen en gemeenschappen kunnen mogelijke schendingen voorleggen aan het Nederlands Nationaal Contactpunt (NCP). Als het NCP de klacht accepteert, zal het One-Dyas uitnodigen om deel te nemen aan een proces om met de klagers tot een oplossing te komen. Het NCP zal ook een verklaring over de kwestie uitbrengen.

Over de VU Climate Change and Sustainability Law Clinic
Het onderzoek werd uitgevoerd door studenten en docenten van de VU Climate Change and Sustainability Law Clinic. De onderzoeksgroep zet haar juridische kennis in om klimaatrechtvaardigheid te bevorderen. Afgelopen december toonden ze aan dat claims als ‘’100% recyclebaar’’ misleidend zijn. In 2021 wonnen de rechtenstudenten ook al een zaak, tegen Shell’s misleidende reclame over CO2-neutraal rijden.