Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU ondertekent DNNL-overeenkomst

16 april 2024
Voorzitter van het College van Bestuur Margrethe Jonkman en Chief Impact Officer Davide Iannuzzi hebben dinsdag 16 april een overeenkomst getekend met het Dutch New Narrative Lab (DNNL) voor een extra focus op diversiteit, duurzaamheid en ondernemerschap. "Met deze overeenkomst versterken we onze samenwerking en bevestigen we onze toewijding aan diversiteit, duurzaamheid en ondernemerschap - waarden die worden belichaamd door DNNL", zegt bestuursvoorzitter Jonkman.

De missie van Stichting DNNL is het verbeteren van de toegang tot innovatief ondernemerschap voor ondervertegenwoordigde groepen in Nederland startup scene, waaronder vrouwen, individuen met een migratieachtergrond, LGBTQ+ individuen, neurodiverse individuen en wetenschappers. DNNL streeft ernaar diversiteit en inclusiviteit te bevorderen startups, scale-ups, en corporate ventures in de Benelux en Duitsland, met economische banden met de Nederlandse economie.

Impact
Ondernemerschap is een belangrijke thema binnen de VU met initiatieven als VU StartHUb en het Demonstrator Lab. Door de samenwerking met DNNL wil VU Amsterdam haar ambities op dit terrein naar een hoger plan tillen. "Als universiteit vinden we het belangrijk om niet alleen te streven naar een betere toekomst, maar ook om kennis te delen en terug te geven aan de maatschappij. Alleen dan kan je, als kennisinstelling, maximale impact maken", zegt Chief Impact Officer Davide Iannuzzi.

Entrepreneurship in Residence
Het DNNL initiatief is ontwikkeld vanuit een Diversiteitsverkenning in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat in Nederland startup ecosystem en hanteert een alomvattende drievoudige aanpak, bestaande uit: ecosystem monitor, het ondernemerslab en het mediaplatform, om het landschap van innovatie en ondernemerschap te transformeren. De verkenning werd uitgevoerd door tech-ondernemer, investeerder en bestuurslid Ruben Brave. Brave is geen onbekende binnen de VU-gemeenschap. Zo is er een ondernemerschapscasus over hem ontwikkeld die als lesmateriaal en als inspiratie wordt gebruikt in het  onderwijs. Daarnaast zal Brave als eerste ondernemer een 'Entrepreneurship in Residence' vervullen aan de VU.  "Samen met VU Amsterdam zetten we een significante stap vooruit in het creëren van gelijke kansen voor alle ondervertegenwoordigde groepen in de Nederlandse startup scene."

Ondernemerschap aan de VU
VU Amsterdam vindt het belangrijk om studenten kennis te laten maken met ondernemerschap en onderzoekers in staat te stellen hun bevindingen aan de samenleving over te brengen via ondernemende initiatieven. Door een ondernemersmentaliteit te bevorderen, wil VU Amsterdam niet alleen studenten uitrusten met de vaardigheden die nodig zijn voor succes in een dynamische en snel veranderende wereld, maar ook onderzoekers in staat stellen tastbare impact buiten de academische wereld te creëren, wat innovatie en maatschappelijke vooruitgang stimuleert. Meer informatie over de missie van de VU op het gebied van ondernemerschap is hier te vinden.