Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU Amsterdam breidt toetsingskader voor internationale samenwerkingen uit 

5 juni 2024
Het College van Bestuur van VU Amsterdam heeft een projectteam opdracht gegeven een toetsingskader te ontwikkelen waarmee internationale samenwerkingen van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam kunnen worden getoetst aan de waarden van de universiteit en internationale standaarden op het gebied van mensenrechten. Het kader zal halverwege juli 2024 gereed zijn.  

“In een snel veranderende wereld is het belangrijk om te reflecteren op wat dit betekent voor ons als universiteit en is de behoefte gegroeid om onze samenwerkingen met internationale partners breder te evalueren”, aldus het College van Bestuur.  
 
Als maatschappelijk betrokken universiteit zet de VU Amsterdam zich in om met onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan de uitdagingen waarmee we wereldwijd te maken hebben. We vinden het dan ook belangrijk dat publieke en private partners waarmee we samenwerken onze waarden delen.  
 
Projectteam 
Het projectteam dat momenteel werkt aan de ontwikkeling van het kader, heeft eerder kaders opgesteld voor wetenschappelijke integriteit, fossielvrij onderzoek en kennisveiligheid. De mensenrechteninstrumenten zoals door de Verenigde Naties zijn ontwikkeld, vormen het uitgangspunt voor het kader. Ook wordt reeds bestaande mensenrechtendocumentatie van andere universiteiten en kennisinstellingen, zoals in het advies van de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de beleidsuitwerking daarvan bij Vlaamse universiteiten, meegenomen in de ontwikkeling van het kader.  

Het projectteam gaat aan de slag met de complexe opdracht om vragen te beantwoorden zoals: hoe krijgen we verifieerbare informatie van organisaties? Hoe kunnen we met die informatie een risico-inschatting maken? En staat de inspanning om informatie te verzamelen, in te vullen en te interpreteren in verhouding tot het effect dat we willen bereiken? Het is daarom van groot belang dat we dit proces zorgvuldig doorlopen. 

Gesprekscyclus 
Om te zorgen dat het kader ook aansluit bij de waarden van de Vrije Universiteit Amsterdam zal het concept kader in juni worden getoetst bij deskundigen, medewerkers en studenten binnen de universiteit. Hiervoor wordt naast een zorgvuldige analyse een intensieve gesprekscyclus met diverse dwarsdoorsnedes uit de VU-gemeenschap georganiseerd.  
 
Aanpak  
VU Amsterdam werkt toe naar een aanpak die toepasbaar is op internationale samenwerkingen en in vergelijkbare gevallen tot vergelijkbare uitkomsten komt, waarbij ook rekening wordt gehouden met belangrijke academische waarden zoals de vrijheid van onderzoekers en de rol van de universiteit.  
 


Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het toetsingskader? Op deze pagina worden regelmatig updates geplaatst over het proces.