Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Sturen zonder de baas te zijn

28 mei 2024
15 november 2024 staat de vernieuwde leergang Regisseren zonder macht in het sociaal domein op het programma. Een leergang voor professionals uit de publieke of non-profit sector met een focus op het social domein. We interviewen Duco Bannink, hoofddocent van de leergang, die ons vertelt wat de opzet en inhoud van het programma zijn.

- Waarom is deze leergang opgezet? 
We zien dat veel samenwerkingen met goede bedoelingen starten, maar uiteindelijk toch niet van de grond komen. Tegelijkertijd is het om allerlei ingewikkelde problemen op te lossen wèl nodig dat we samenwerken.

- Wat is onderscheidend aan deze leergang?
Onderscheidend aan deze leergang is onze specifieke kijk op samenwerking. Duco Bannink en Hans Bosselaar (hoofddocenten leergang) hebben samen een boek geschreven met de titel “Het Probleem Samenwerken.” We benadrukken juist de problemen die ontstaan als je wil samenwerken. We noemen dat ook “Besturen Zonder Wij” (naar een boek van Duco Bannink) en als je effectief wil samenwerken, dan raden we je aan “De ontdekking van de Dinges. Kampioen van het hedendaagse netwerken” te lezen (een boek van Hans Bosselaar).

- Kan je een voorbeeld geven van een casus die behandeld wordt tijdens de leergang?
De deelnemers nemen eigen casussen mee. In de eerste twee bijeenkomsten gaan we bij de bespreking van onze aanpak steeds in op de casussen van de deelnemers. In de derde bijeenkomst doen we simulaties. We gaan oefenen met onze aanpak om zo de deelnemers te helpen om in hun eigen praktijk een samenwerkingsprobleem te doorbreken. Zo hadden we vorig jaar een interessante casus van een gemeente met slechte bereikbaarheid voor ambulances; daar is toen extra geïnvesteerd in preventieve maatregelen.

- Wat levert deze leergang de deelnemers (extra) op in de praktijk?
Dat je beter snapt waarom samenwerking vaak niet lukt, ook niet als we het er allemaal wel over eens zijn dat de samenwerking nuttig is. Een gedeeld belang is niet genoeg! De deelnemers leren de sociale mechanismen begrijpen die een samenwerking in de weg staan en de mechanismen die tot samenwerking kunnen leiden.

- Wat kan de deelnemer na afloop beter of anders?
Meer gestructureerd nadenken over welke samenwerking je precies wilt hebben en meer gericht toewerken naar die samenwerking.

Benieuwd naar de leergang? Bekijk de website voor meer informatie.