Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ontwikkeling MOOC Uitspraak Nederlands gestart

24 april 2024
In maart 2024 is het team van VU-NT2 van start gegaan met de ontwikkeling van de MOOC Uitspraak Nederlands in een diverse samenleving, in samenwerking met Laura Rupp, universitair hoofddocent Engelse Taalkunde.

De aanleiding voor deze MOOC (Massive Open Online Course) is drieledig. Ten eerste is er de succesvolle MOOC Engels van Laura Rupp en haar team: English Pronunciation in a Global World. Het doel daarvan is het vergroten van de doelmatigheid en kwaliteit van Engels uitspraakonderwijs, de bevordering van acceptatie van diversiteit in Engelse uitspraak (accenten), het generen van onderzoeksdata en de inclusie van Engelse taalgebruikers.

Ten tweede de ontwikkelingen in het taalbeleid voor universiteiten. De VU wil het aanbod taalcursussen voor internationale studenten en medewerkers beter vindbaar en toegankelijk maken. Dit vraagt om meer beschikbare cursussen, waaronder ook vrij toegankelijk online aanbod.

Ten derde is er de maatschappelijke opgave van een grotere acceptatie van verschillende uitspraakvarianten van het Nederlands. Zoals het global English door mensen van over de hele wereld gesproken wordt als lingua franca, zo kan ook het Nederlands beschouwd worden als een taal die niet alleen van Nederlandse moedertaalsprekers is, maar van een veel grotere groep internationale sprekers die leven, studeren en werken in het Nederlandse taalgebied. De MOOC wil bijdragen aan begrip en acceptatie van hun varianten van het gesproken Nederlands, zowel in het klein in de VU-gemeenschap als in het groot in het hele Nederlandse taalgebied. Als we elkaars Nederlandse varianten beter begrijpen, zullen we gelijkwaardiger zijn en elkaar beter verstaan. Hierdoor zullen niet-moedertaalsprekers ook meer gelegenheid krijgen om Nederlands te spreken en minder snel in bijvoorbeeld het Engels geantwoord worden.

Deze MOOC wordt gefinancierd vanuit de studievoorschotmiddelen. Op de Dag van de Moedertaal op 21 februari 2025 hopen we de MOOC Uitspraak Nederlands feestelijk te lanceren.

Neem voor meer informatie contact op met Nel de Jong, coördinator ALP Nederlands, c.a.m.de.jong2@vu.nl

Snelle navigatie VU-NT2

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Stuur een e-mail naar vu-nt2@vu.nl

of bel +31 (0)20 5986398 (ma-vr van 13.00 tot 15.00 uur)

Let op: VU-NT2 Office is gesloten tussen maandag 29 juli en vrijdag 9 augustus 2024, dat betekent dat er geen telefoons worden aangenomen, e-mails worden beantwoord of inschrijvingen worden verwerkt.