Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoekers willen nog snellere reactie op noodsituaties mogelijk maken

24 juni 2024
In noodgevallen, zoals bij een plotselinge hartstilstand of een snel uitslaande brand, zijn vrijwilligers soms sneller ter plaatse dan hulpdiensten. Caroline Jagtenberg, universitair docent Operation Analytics aan de Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoekt hoe vrijwilligers in noodsituaties optimaal kunnen worden opgeroepen en ingezet.

Meer dan 1 procent van de Nederlanders is momenteel actief op een burgerhulpverleningsplatform. Denk bijvoorbeeld aan HartslagNu voor reanimaties en Burgernet voor opsporing. Er zijn dus al best veel mensen bereid om te helpen in noodsituaties, maar met meer burgerhulpverleners zou de reactietijd omlaag kunnen. En dat kan levensreddend zijn. Het is dan wel belangrijk om te weten op welke plekken organisaties de meeste nieuwe vrijwilligers moeten werven. Caroline Jagtenberg bouwt daarom wiskundige modellen om het werven en oproepen van vrijwilligers te optimaliseren. 

Hulpverleners in Auckland
De inspiratie voor haar onderzoek deed ze op toen ze twee jaar bij de University of Auckland in Nieuw-Zeeland werkte. Jagtenberg: "Ik kwam voor een onderzoek naar ambulances in contact met de St John ambulance service. Zij hebben een systeem (GoodSAM) waarmee ze getrainde vrijwilligers oproepen voor reanimaties, omdat die vaak sneller ter plaatse kunnen zijn. Op basis van hun gegevens kon ik een model bouwen waarmee we kunnen inschatten waar in de stad veel vrijwilligers nodig zijn, gegeven dat mensen zich gedurende de dag vrij willekeurig door een stad bewegen."

De studie waarin ze GoodSAM in Auckland als casus gebruikte is in april gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Management Science. Het model kan ook worden gebruikt in andere landen die meer willen inzetten op burgerhulp. Nederland werkt al langer met burgerhulpverleners die kunnen worden opgeroepen voor reanimaties. maar er is ook veel potentie voor andere soorten hulp. Zo werkt het Rode Kruis sinds kort met vrijwilligers (Ready2Helpers) die de waterschappen te hulp kunnen schieten bij hoogwater (bijvoorbeeld door te helpen bij het leggen van zandzakken of het informeren van bewoners). En de brandweer van Amsterdam-Amstelland heeft de ambitie om de komende jaren 100.000 burgerhulpverleners te werven ter ondersteuning. De brandweer is snel, de buurman is sneller, is het idee daarachter.

Jagtenberg werkt onder andere samen met het Rode Kruis en de brandweer om die burgerhulpverlening nog beter te maken. "We zoeken uit hoe vrijwilligers op de beste manier kunnen worden ingezet, snel en effectief, maar zonder dat mensen overvraagd worden. Je wilt niet dat vrijwilligers steeds onnodig worden opgeroepen, dus het is belangrijk om dit soort systemen te optimaliseren," licht Jagtenberg toe. 

SPRINTER – Strategic Prescriptive Response for Immediate Needs Through Empowered Residents

Met een onderzoeksbeurs van Dinalog van €500.000 doet Caroline Jagtenberg de komende jaren meer onderzoek naar burgerhulpverlening, samen met Pieter van den Berg van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Rob van der Mei van het Centrum Wiskunde en Informatica.

Het onderzoekvoorstel ‘Strategic Prescriptive Response for Immediate Needs Through Empowered Residents’ (SPRINTER) heeft tot doel de inzet van vrijwilligers bij nooddiensten te verbeteren door de ontwikkeling van wiskundige modellen gebaseerd op data en data-analyse voor ‘Community First Responder (CFR) systemen’.

De onderzoekers werken samen met publieke en private partners die zich bezighouden met burgerhulpverlening, namelijk het Rode Kruis, de Brandweer Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Beep for Help, LIVES, NIPV en Axira.