Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ivano Malavolta ontvangt Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2024

18 januari 2024
De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2024 is toegekend aan Ivano Malavolta, universitair hoofddocent bij de researchgroep Software and Sustainability. Malavolta staat aan het roer van onderzoek naar energie-efficiënte roboticasoftware.

Te midden van een tijdperk waarin robotisering in de hightechindustrie floreert en autonome robots, zoals zelfrijdende auto’s en drones, sterk opkomen, wordt energieverbruik in deze systemen een cruciale ontwerpoverweging, óók voor de software die deze systemen aanstuurt. De ontwikkeling van ‘green robotics software’ groeit in hoog tempo. Malavolta heeft onmiskenbaar substantiële vooruitgang geboekt op dit vernieuwende gebied van informatica. Aan de prijs is een geldbedrag van € 50.000 verbonden, dat vrij ingezet mag worden door de winnaar ter versterking van zijn onderzoek. 

De jury voor de Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2024, bestaande uit Patricia Lago (VU), Paris Avgeriou (RUG) en en Grace Lewis (Carnegie Mellon University, USA), onder leiding van Marc de Jong (KHMW), was onder de indruk van het veelzijdig scala van in totaal 9 inzendingen van buitengewone kwaliteit. De jury besloot Malavolta tot winnaar uit te roepen omdat Malavolta als excellente wetenschapper met uitmuntende leiderschapskwaliteiten de reikwijdte van zijn onderzoek wist uit te breiden tot ver buiten zijn vakgebied.

De prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt jaarlijks uitgereikt aan een wetenschappelijk onderzoeker, maximaal 15 jaar na hun promotie (ten tijde van het besluit), die vernieuwend onderzoek heeft verricht of verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT. De prijs wordt vanaf 2023 beschikbaar gesteld door bijna alle leden* van het ICT-onderzoek platform Nederland (IPN) met een subsidie van COMMIT\, via de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Naast het eerdergenoemde prijzengeld dat beschikbaar wordt gesteld aan de winnaar zal Malavolta een video opnemen met een uitleg van het bekroonde werk en het belang ervan ter verspreiding op middelbare scholen, universiteiten en andere kennisinstellingen.

Tijdens ICT.OPEN2024, dat plaatsvindt op 10 en 11 april 2024 in Utrecht, neemt Malavolta zijn prijs tijdens een feestelijke uitreiking in ontvangst.

Lees meer op de website van de NWO.