Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Cristiano Giuffrida ontvangt Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2023

9 februari 2023
De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2023 is toegekend aan Cristiano Giuffrida, universitair hoofddocent bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Giuffrida ontvangt de prijs voor zijn uitzonderlijke prestaties op het gebied van onderzoek naar (oplossingen voor) kwetsbaarheden in computersystemen in het algemeen en zijn belangrijke wetenschappelijke doorbraak op het gebied van hardware kwetsbaarheden in het bijzonder. Aan de prijs is een geldbedrag van 50 duizend euro verbonden, dat vrij ingezet mag worden door de winnaar ter versterking van zijn onderzoek. 

De jury, bestaande uit Michel van Eeten, hoogleraar Cybersecurity Technische Universiteit Delft, Arnold Smeulders, hoogleraar Computer Vision Universiteit van Amsterdam, voorzitter directie COMMIT en Rineke Verbrugge, hoogleraar logica en cognitie Rijksuniversiteit Groningen, was onder de indruk van de hoge kwaliteit van de inzendingen voor de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2023. 

De jury selecteerde Cristiano Giuffrida, verbonden aan de Systems and Network Security Group van de VU, vanwege de enorme impact die zijn onderzoek heeft gehad. Giuffrida heeft aangetoond dat kwetsbaarheden in hardware niet enkel een theoretische mogelijkheid zijn, maar dat aanvallers daar ook in praktische situaties misbruik van kunnen maken. Zijn werk heeft duidelijk gemaakt dat side channels en kwetsbaarheden in de meest moderne hardware niet beschouwd mogen worden als relatief kleine foutjes met beperkte impact, maar een systematisch probleem vormen dat in veel gevallen effectief misbruikt kan worden. Daarnaast heeft Giuffrida gewerkt aan nieuwe verdedigingstechnieken voor deze aanvallen, en heeft samen gewerkt met software- en hardware-bedrijven om ervoor te zorgen dat deze ook daadwerkelijk gebruikt worden.

De prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt jaarlijks uitgereikt aan een wetenschappelijk onderzoeker, maximaal vijftien jaar na hun promotie (ten tijde van het besluit), die vernieuwend onderzoek heeft verricht of verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT. De prijs wordt vanaf heden beschikbaar gesteld door de leden van het ICT-onderzoek platform Nederland (IPN) met een subsidie van COMMIT\, via de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Naast het eerder genoemde prijzengeld dat beschikbaar wordt gesteld aan de winnaar zal Giuffrida een video opnemen met een uitleg van het bekroonde werk en het belang ervan ter verspreiding op middelbare scholen, universiteiten en andere kennisinstellingen.

Tijdens NWO ICT.OPEN2023, dat plaatsvindt op 19 en 20 april 2023 in de Jaarbeurs, Utrecht, neemt Giuffrida zijn prijs tijdens een feestelijke uitreiking in ontvangst.

Eerdere winnaars van de Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek zijn:

 • Jasmin Blanchette – VU Amsterdam (2022)
 • Felienne Hermans – Leiden University (2021)
 • Pablo Cesar – Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) (2020)
 • Elmar Eisemann – Delft University of Technology (2019)
 • Joost Batenburg – CWI / Leiden University (2018)
 • Peter Schwabe – Nijmegen University (2017)
 • Alexandru Iosup – Delft University of Technology/ VU Amsterdam (2016)
 • Birna van Riemsdijk – Delft University of Technology (2015)
 • Marieke Huisman – University of Twente (2013)
 • Cees Snoek – University of Amsterdam (2012)
  Bettina Speckmann – Eindhoven University of Technology (2011)

Over KHMW
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen werd opgericht in 1752 en heeft als doelstelling de wetenschap te bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Dit gebeurt door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en wetenschappelijke conferenties. De Hollandsche Maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het Hodshon Huis in Haarlem. www.khmw.nl.

Over IPN
IPN is een landelijk platform voor het Nederlands ICT-onderzoeksveld en fungeert als hét aanspreekpunt richting beleidsmakers, politiek, bedrijfsleven en andere maatschappelijke groeperingen. IPN geeft de ICT in Nederland als wetenschappelijke discipline een sterkere positie en maakt haar meer zichtbaar. Ict-research.nl

Contactinformatie


NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW): Juul Brouwers, beleidsmedewerker, j.brouwers@nwo.nl