Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Integriteitscode voor privérelaties op het werk

15 januari 2024
Een relatie met een collega, of die mooie opdracht gunnen aan een familielid, kan dat?

Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. De VU verwacht van al haar medewerkers professioneel, integer en zorgvuldig gedrag. Dat houdt onder meer in dat je elk gedrag vermijdt dat een integriteitsrisico kan vormen. Zo’n integriteitsrisico kan zich voordoen bij privérelaties op het werk. Een liefdesrelatie, maar ook een familierelatie of vriendschap kan in bepaalde werksituaties leiden tot belangenverstrengeling. Ook de schijn van belangenverstrengeling willen we vermijden, vanuit het streven naar een veilige werkomgeving voor al onze medewerkers.

Om meer duidelijkheid te geven over wat wel en niet kan, is de Integriteitscode belangenverstrengeling bij priverelaties op het werk opgesteld. Deze code is onlangs door het College van Bestuur vastgesteld, met instemming van de Ondernemingsraad en positief advies van de Universitaire Studentenraad. In de code staat omschreven wanneer een privérelatie op het werk problematisch kan zijn (of worden). Je leest in de code ook in welke situaties je een privérelatie moet melden en wat de vervolgstappen dan kunnen zijn.

Het verzoek aan alle medewerkers is om de code te lezen, ook als je denkt dat de code op dit moment niet op jou van toepassing is. Het is van belang dat je weet wat er van je verwacht wordt vóórdat er een situatie ontstaat waarbij een privérelatie samenvalt met een professionele relatie. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met je leidinggevende of de HR-adviseur van je eenheid.