Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

ERC Proof of Concept-subsidie voor VU-wetenschappers

18 januari 2024
Nienke van Atteveldt hoogleraar neurowetenschap en maatschappij aan de VU Amsterdam en Tieme Janssen, universitair hoofddocent, hebben een Proof of Concept (PoC)-subsidie van 150.000 euro ontvangen van de European Research Council (ERC) voor het project Explore Your Brain 2.0. Hoogleraar Donorgedrag Eva-Maria Merz ontvangt het voor haar project Learning to Donate (LEARN-DO) en socioloog Dimitris Pavlopoulos voor het project COMBINE.

Nienke van Atteveldt en Tieme Janssen
Nienke van Atteveldt hoogleraar neurowetenschap en maatschappij aan de VU Amsterdam en Tieme Janssen, universitair hoofddocent trekken het project Explore Your Brain 2.0: een maximaal effectieve, gebruiksvriendelijke en schaalbare groeimindset-interventie om de afnemende motivatie en schoolprestaties van adolescenten te doorbreken. Deze PoC-subsidie is gebaseerd op de ERC Starting Grant "BRAINBELIEFS", waarin het onderzoeksteam ontdekte dat als je  scholieren laat ervaren dat ze hebben op hun hersenen, dit een groeimindset kan stimuleren.
Van Atteveldt: "De adolescentie is een periode van scherpe dalingen in schoolmotivatie en prestaties, met negatieve gevolgen niet alleen voor het academisch succes en het mentaal welzijn van jongeren, maar ook voor leraren en ouders."

Lees het volledige bericht.

Eva-Maria Merz
Hoogleraar Donorgedrag Eva-Maria Merz krijgt een ERC PoC-subsidie  voor het project Learning to Donate (LEARN-DO).
Zonder bloeddonoren zijn er geen bloedproducten om te transfunderen en geen plasma voor de productie van farmaceutische geneesmiddelen. Vier miljoen patiënten worden jaarlijks behandeld met bloedproducten in Europa, geschonken door vrijwillige donors. Toch is slechts 2-3% van de bevolking geregistreerd als donor, en het aantal donoren neemt af. Tegelijkertijd neemt de vraag naar specifieke bloedproducten toe. Daarom is het cruciaal dat het donorbestand van een land voldoende is om toegang te garanderen tot elk benodigd bloedtype en plasma-product. Gerichte werving en behoud van donoren zijn essentieel om aan deze eisen te voldoen.

Met LEARN-DO gaat Merz een interactieve kennisinterventie ontwikkelen en op de markt brengen om belangrijke motivatoren te stimuleren en belangrijke obstakels te overwinnen voor individuen om donor te worden. Het project richt zich met deze interventie op twee belangrijke belanghebbendengroepen. Individuen (kinderen en volwassenen) - potentiële toekomstige donoren - en bloedbanken die donoren moeten werven om aan de vraag te voldoen. Er worden drie installatie-elementen voorgesteld die belangrijke obstakels en motivatoren van bloeddonatie manipuleren. Een Donorfotozuil die informatie geeft over bloeddonatie en patiënt- en donorverhalen laat zien. Een "Donatie-ervaring" om angsten en psychologische afstand tot bloeddonatie te verminderen, en een Gespreksbank om praten over donatie te stimuleren. LEARN-DO kan de werving van toekomstige donoren volledig veranderen en de wervingsstrategie van bloedafname-instellingen verbeteren door ze meer op bewijs gebaseerd, leuk en interactief te maken en gericht op specifieke groepen, waaronder gezinnen en leden van etnische minderheden.

Dimitris Pavlopoulos
Meetonzekerheid in sociaal-economische data kunnen effectieve beleidsvorming belemmeren. Het corrigeren voor meetonzekerheid zou het beeld van hoe sociale fenomenen zich in de loop van de tijd ontwikkelen kunnen verbeteren. COMBINE onderzoekt of een statistisch model (een zogenaamd hidden Markov-model) het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan helpen bij het corrigeren voor meetonzekerheid in de productie van officiële statistieken over bijstandsuitkeringen. Het statistische model combineert informatie van twee verschillende bronnen (het gemeenteregister en het UWV). Een belangrijke vraag die COMBINE zal verkennen is of deze methode efficiënter is dan de huidige methoden die worden toegepast voor de verbetering van de kwaliteit van data die Nationale Statistische Instituten momenteel toepassen. 

COMBINE wordt uitgevoerd door de VU in samenwerking met de sector Demografische en sociaal economische statistieken van het CBS. COMBINE resulteert in een proof of concept voor het corrigeren voor meetonzekerheid bij officiële statistieken over bijstandsuitkeringen. De methode die COMBINE onderzoekt, is echter niet beperkt tot bijstandsuitkeringen. COMBINE verkent ook hoe de methode kan worden toegepast voor andere officiële statistieken en hoe beleidsmakers en andere gebruikers van de statistieken te hierin kunnen worden meegenomen. Omdat de methode van toepassing is op een breed scala van onderwerpen, draagt het project bij aan verbetering van evidence-based beleidsvorming.

Neem contact op met Persvoorlichting VU

06 25763092