Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

ERC Advanced Grant voor Roberta Croce

11 april 2024
Fotosynthese is noodzakelijk om het leven op aarde in stand te houden, maar het is erg inefficiënt. Biofysicus Roberta Croce ontvangt een ERC (European Research Council) Advanced Grant voor haar onderzoek naar het verbeteren van fotosynthese.

Momenteel wordt minder dan één procent van de beschikbare zonne-energie omgezet in biomassa in gewassen. Planten gebruiken alleen zichtbaar licht, waardoor meer dan de helft van het zonlicht dat ons bereikt, niet wordt gebruikt. Dit beperkt vooral de fotosynthese in gewassen.

Grenzen van fotosynthese
Wanneer planten dicht bij elkaar groeien, ontvangen de onderste bladeren bijna uitsluitend ver-rood licht. Lang werd gedacht dat dit onbruikbaar was voor zuurstofrijke fotosynthese. Maar recente onderzoeken laten zien dat bepaalde cyanobacteriën, de voorouders van plantenchloroplasten waar fotosynthese plaatsvindt, onder ver-rood licht kunnen groeien. Door dit inzicht komen eerdere opvattingen over de grenzen van fotosynthese ter discussie te staan.

Betere gewasproductiviteit
Croce wil begrijpen hoe deze cyanobacteriën ver-rood licht gebruiken, en onderzoeken of en hoe deze mechanismen kunnen worden aangepast aan planten. Om deze doelen te bereiken combineert ze moleculaire biologie, ultrasnelle spectroscopie en modellering. Deze alomvattende aanpak is bedoeld om de haalbaarheid en voordelen te onderzoeken van het mogelijk maken van ver-roodfotosynthese in planten, waardoor hun vermogen om licht te absorberen wordt vergroot en mogelijk een nieuwe strategie wordt geboden voor het verbeteren van de gewasproductiviteit.

De ERC Advanced Grant, een bedrag van 2,5 miljoen euro, biedt langetermijnfinanciering aan vooraanstaande hoofdonderzoekers die een baanbrekend, ambitieus project willen nastreven.