Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De aanpak van ondermijning: 2-daagse leergang

24 januari 2024
Ondermijning is inmiddels een veelbesproken onderwerp bij politie, gemeenten, afvalverwerkingsbedrijven, omgevingsdiensten, het UWV en de Belastingdienst. Maar wat is ondermijning? Hoe pak je het aan? En nog belangrijker: hoe voorkom je het?

De compacte en intensieve 2-daagse leergang 'De aanpak van ondermijning' stelt je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het veiligheidsveld en de concrete aanpak van ondermijnende criminaliteit. Je leert hoe politieke en bestuurlijke weerbaarheid kan worden versterkt, welke bestaande en nieuwe bestuurlijk-juridische instrumenten kunnen worden ingezet en hoe de slagvaardigheid van veiligheidsnetwerken kan worden vergroot.

De opleiding start 3 april 2024 onder leiding van Hans Boutellier en Jon Schilder.

Hans Boutellier over de opleiding: ''Ondermijnende drugscriminaliteit is een veelkoppig monster dat op verschillende manieren moet worden benaderd: repressief (strafrechtelijk, bestuursrechtelijk, financieel), preventief (weerbaarheid wijken) en moreel (de reguleringsdiscussie). Afstemming tussen aanpakken en tussen actoren is doorslaggevend voor succes. De opleiding biedt kennis over (juridische) instrumenten, over samenwerkingsmodellen en behandelt de politiek-morele dilemma's van criminaliteitsbeleid.''

Meer informatie en inschrijven.


Online informatiesessie
Op woensdag 21 februari 2024 organiseren we van 16.00 tot 17.00 uur een kosteloze online informatiesessie over deze leergang. Laat u informeren en inspireren door cursusleider Hans Boutellier die u meer vertelt over de inhoud van de leergang en uw vragen beantwoordt. Bent u erbij? Meld u aan.