Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam benoemd tot lid programmaraad Ontwikkelkracht

5 februari 2024
De adviesraad adviseert de minister van Onderwijs over de agenda en koers van Ontwikkelkracht

Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam, universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen en opleidingsdirecteur Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is benoemd tot lid van de programmaraad van Ontwikkelkracht. Ontwikkelkracht is een Nationaal Groeifondsprogramma gericht op het bevorderen van een lerende cultuur op scholen in het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs.

Kortekaas-Rijlaarsdam: “Ik ben zeer verheugd om lid te zijn van deze programmaraad. Samen met deskundige collega’s denk ik graag mee over de structurele verbinding tussen onderwijs en wetenschap.

Lerende cultuur
In de raad vertegenwoordigt Kortekaas-Rijlaarsdam de lerarenopleidingen en hun kennisinstellingen (hbo en wo). “Daarbij zie ik kansen voor het maken van structurele verbindingen tussen Ontwikkelkracht en het recent gestarte Groeifondsproject Nationale Aanpak Professionalisering Leraren waarvan ik een van de schrijvers was. Het bevorderen van een lerende cultuur in scholen gaat immers hand in hand met professionalisering van onderwijsprofessionals in de school.”

Ontwikkelkracht
Ontwikkelkracht bevordert een lerende cultuur op school door kennis uit onderzoek toegankelijk te maken, door nieuwe kennis voor complexe onderwijsvraagstukken te ontwikkelen en door scholen de kans te geven van elkaar te leren.