Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Als principal investigator wil je graag een masterstudent Oncology in jouw lab

16 februari 2024
Rutger-Jan Swijnenburg over recent rapport over de researchmaster Oncology van VU Amsterdam

’Het curriculum van de sciencemaster Oncology verbindt een indrukwekkend pakket van inhoudelijke vakken aan state-of-the-art laboratoriumonderzoek.’ Dat is een van de positieve resultaten van het recent uitgekomen visitatierapport van de tweejarige masteropleiding Oncology van de Faculteit der Geneeskunde VU Amsterdam.  

Rutger-Jan Swijnenburg, oncologisch chirurg en opleidingsdirecteur van de opleiding is blij met de resultaten van het rapport: ''Ík ben trots op de 30 tot 40 onderzoekers die als PhD-der verder gaan in onderzoeksinstituten zoals het Cancer Centre Amsterdam, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam UMC en andere nationale en internationale onderzoeksinstituten. Ook gaat zo'n 25% van de studenten aan de slag bij farmaceuten of het bedrijfsleven. Onze studenten hoeven vaak niet lang te zoeken naar een positie. Als principal investigator van een onderzoeksgroep in kankeronderzoek wil je graag een alumnus van de masteropleiding Oncology in jouw lab.' 

Gewilde opleiding 

Er zijn dan ook meer aanmeldingen dan plekken in de opleiding, die volledig Engelstalig is. Jaarlijks doen zo'n 60 studenten van bacheloropleidingen in binnen- en buitenland in de richting biomedische wetenschappen, farmacologie en geneeskunde een entreetoets. Swijnenburg: 'De toets gaat over hun basale kennis op het gebied van oncologie en immunologie. Circa 45 studenten doen vervolgens in de tweede ronde een aanvullend interview.'  Rutger-Jan Swijnenburg spreekt ze allemaal, samen met de opleidingscoördinator. Gemiddeld stromen dan uiteindelijk jaarlijks dertig tot veertig studenten in. De opleiding is uniek want het is de enige masteropleiding in Nederland en ver daarbuiten met specifiek translationeel oncologisch onderzoek als enige pijler. Translationeel onderzoek houdt in dat onderzoek uitgevoerd in laboratoria wordt vertaald naar klinische toepassingen.  
  

Vernieuwen en verbreden 

Het rapport komt ook met enkele aanbevelingen voor de toekomst. Zo vindt de commissie dat de opleiding moet blijven vernieuwen. De ontwikkelingen in technologie en AI gaan zo snel, hoe houd je dat als opleiding bij? Swijnenburg: ''We willen meer gaan samenwerken met de sciencemaster Personalized Medicine van de VU Amsterdam. In deze researchmaster zit AI al meer verweven in het programma. Uiteindelijk gaat behandeling van individuele tumoren over moleculaire kenmerken en is het begrip Personalized zeker ook op Oncology van toepassing. ’ 
Een andere aanbeveling gaat over verder kijken dan het labonderzoek. Ook epidemiologisch onderzoek en onderzoek op het gebied van preventie zouden een mooie aanvulling kunnen zijn in de opleiding. Swijnenburg: 'Ik denk dat de epidemiologie zeker van toegevoegde waarde kan zijn, maar preventie vind ik lastiger. Onze studenten zijn echte laboratoriumonderzoekers. ik denk dat studenten met belangstelling voor preventie beter af zijn in een master op het gebied van Public Health.'' 

Ga naar de master Oncology van de Faculteit der Geneeskunde VU

 NB Het visitatierapport zal als positief advies naar de Nederlands-Vlaamse Accreditatie organisatie (NVAO) worden gestuurd. In de loop van het jaar komt er een definitief besluit over de NVAO accreditatie van deze opleiding.