Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU-NT2 Jubileumbijeenkomst

21 november 2023
Op 17 november jl. vierden we het 60-jarig bestaan van VU-NT2 met een feestelijke bijeenkomst vol mooie presentaties en gesprekken, waarbij het thema Kansengelijkheid centraal stond.

Met trots en plezier blikte het team van VU-NT2 terug op haar rijke geschiedenis aan de VU, samen met oud-medewerkers, VU-collega’s en relaties. Wat in 1963 begon als een talenpracticum voor VU-studenten, is uitgegroeid tot een bloeiend onderwijs- en expertisecentrum met taalcursussen, docentenopleidingen, leermiddelenontwikkeling en onderzoek. 

Kansengelijkheid en inburgering
Onze inspirerende gasten waren onder andere Jan Hulstijn, Marijke Huizinga (beiden voormalige afdelingshoofden van VU-NT2), Milka Yemane en Nafiss Nia. Onder leiding van dagvoorzitter Fadoua Alaoui was er een paneldiscussie over het thema Kansengelijkheid, met als deelnemers Janneke Waelen, Samir Achbab, Amany Shalha, Reham Zakhari (cursist VU-NT2) en Sylvia de Groot Heupner. Vanuit de ervaringen en invalshoeken van de deelnemers vond een boeiende discussie plaats over de positieve en negatieve kanten van de Wet inburgering en de rol van NT2 bij kansengelijkheid.

Sleutel tot een nieuwe wereld
Mira Maletic (directeur Bedrijfsvoering Faculteit der Geesteswetenschappen) gaf ons een inkijkje in haar eigen taalbiografie, waarin liefde voor lezen een belangrijke rol speelt. Zij benadrukte dat de beheersing van het Nederlands de sleutel is tot een nieuwe wereld. Susan Lêgene (decaan Faculteit der Geesteswetenschappen) reflecteerde op de bescheiden en zelfverzekerde aard van VU-NT2. Zij vond het mooi om te zien hoe NT2-docenten steeds zorgen voor een veilige leeromgeving, door de politiek buiten het klaslokaal te houden.

Hartelijk dank!
Voor ons als VU-NT2 was het een geweldig feest en we kijken terug op een mooi en succesvol jubileumjaar. Daar willen we al onze relaties, ook degenen die niet bij de bijeenkomst waren, van harte voor bedanken. Elkaar als NT2-professionals blijven vinden op het thema kansengelijkheid blijft wat VU-NT2 betreft een belangrijke opdracht, ook gezien de huidige politieke ontwikkelingen. We hopen dat we daar met onze bijeenkomst een kleine bijdrage aan hebben geleverd. Op naar de volgende 60 jaar!

Snelle navigatie VU-NT2

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Stuur een e-mail naar vu-nt2@vu.nl

of bel +31 (0)20 5986398 (ma-vr van 13.00 tot 15.00 uur)