Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU Amsterdam op plek 125 in Times Higher Education World University Ranking

28 september 2023
Vrije Universiteit Amsterdam staat op plaats 125 van 1.904 universiteiten in de 2024 editie van de Times Higher Education World University Ranking. Vorig jaar stond de VU op plaats 121 van 1.799. Bijna 68.000 personen hebben de vragenlijst over academische reputatie ingevuld.

De Times Higher Education World University Ranking wordt uitgebracht door Times Higher Education (THE) en is een ranglijst die is gebaseerd op de overkoepelende doelstellingen van een universiteit: onderwijs, onderzoek, kennisoverdracht, en internationale oriëntatie. Deze doelstellingen zijn verder gespecificeerd naar achttien graadmeters, verdeeld over vijf brede domeinen met verschillende wegingsfactoren:

  • onderwijs (leeromgeving en reputatie, 29,5%);
  • onderzoeksomgeving (productiviteit, inkomen, en reputatie, 29%);
  • onderzoekskwaliteit (citaties en invloed, 30%);
  • Samenwerking met bedrijfsleven (4%);
  • Internationale oriëntatie (7,5%)

Binnen deze vijf domeinen scoort de Vrije Universiteit Amsterdam zeer goed op het gebied van onderzoekskwaliteit.

Indicator voor wetenschappelijke en maatschappelijke impact
Internationale rankings zoals de Leiden ranking, Shanghai ARWU ranking, THE World University en Impact Rankings, en QS ranking hebben als doel universiteiten te rangschikken op domeinen als bijvoorbeeld wetenschappelijk impact, wetenschappelijke reputatie, en maatschappelijke impact.

Hoewel deze ranglijsten zeker hun tekortkomingen hebben, geven ze gezamenlijk toch een globaal beeld van een universiteit. De Vrije Universiteit Amsterdam vindt het belangrijk om te volgen hoe zij door externe partijen en media wordt gezien en hecht eraan om haar internationale positie in een bredere context te zien dan wetenschappelijke impact alleen.

Diversiteit en duurzaamheid
In de context van de rankings sluit bijvoorbeeld de Impact ranking van Times Higher Education goed aan op de bredere context. Deze impact ranking bestaat sinds 2018 en is vernieuwend omdat ze zich richt op de bijdrage die universiteiten leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het opvallende van het resultaat van de VU op deze THE Impact ranking is dat, naast een solide score op onderzoeksoutput en excellentie, het kenmerkende VU-profiel naar voren komt: de maatschappelijke verbinding van de universiteit en de ambities gerelateerd aan diversiteit en duurzaamheid.