Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Toekenning onderzoeksbeurs NT2 leren met visuele beperking

7 december 2023
Vanaf januari 2024 start het onderzoeksproject ‘Inclusief NT2-onderwijs voor NT2-leerders met een visuele beperking’. VU-NT2 Research voert dit onderzoek uit in opdracht van Stichting Bartiméus en Koninklijke Visio, twee instellingen die zich sterk maken voor de positie van slechtzienden en blinden.

Het project verenigt een wetenschappelijk en een maatschappelijk doel. Wetenschappelijk gezien willen we meer weten over T2-verwerving van blinden en slechtzienden. Vanuit een maatschappelijk doel willen we ervoor zorgen dat blinden en slechtzienden meer toegang hebben tot NT2-onderwijs en daarin betere begeleiding krijgen. Nu is dat vaak niet het geval, onder andere door ontheffing van de inburgeringsplicht. Met dit project brengen we daar hopelijk verandering in. 

Het project bestaat uit twee fases, een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek. In de eerste fase onderzoeken we wat er bekend is  over de tweedetaalverwerving van blinden en slechtzienden en brengen we effectieve didactische aanpakken in kaart. Het praktijkgedeelte bestaat uit interviews en lesobservaties in het NT2-onderwijs aan blinden en slechtzienden. Daarmee brengen we in kaart wat de ervaringen zijn van blinden en slechtzienden in het NT2-onderwijs en de mate waarin dat onderwijs aansluit bij inzichten uit de taaldidactische literatuur. 

Camille Welie, coördinator VU-NT2 Research: "Met dit project willen we een bijdrage leveren aan inclusief NT2-onderwijs en kansengelijkheid voor álle NT2-leerders. Op dit moment worden blinde NT2-leerders vaak ontheven van een inburgeringsplicht, maar dat zorgt er ook voor dat ze geen recht op NT2-onderwijs hebben. Dat is funest voor deze groep, juist omdat een goede beheersing van het Nederlands voor privé en werk bij deze leerders vaak zo belangrijk is. Als je blind bent, word je geen timmerman, maar kun je met een goede taalvaardigheid wel in de minder praktische beroepen terecht. Voor docenten en taalscholen is het belangrijk om tools in handen te krijgen om deze doelgroep te bedienen.”

Na afloop van het onderzoek levert VU-NT2 Research onder andere een informatiefolder op voor NT2-docenten en bij het NT2-onderwijs betrokken instanties (taalscholen en gemeentes).

In onze nieuwsbrief besteedden we eerder aandacht aan het leren van een taal als je blind bent. Amany Shalha vertelde over haar ervaringen als blinde NT2-leerder. Lees hier haar artikel terug.

Snelle navigatie VU-NT2

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Stuur een e-mail naar vu-nt2@vu.nl

of bel +31 (0)20 5986398 (ma-vr van 13.00 tot 15.00 uur)