Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

‘Staat de wereld in brand?’ Geopolitiek, energie en klimaat in crisis uitgelegd

20 november 2023
Onze honger naar fossiele brandstoffen ligt aan de basis van de klimaatcrisis, (koloniale) oorlogen, economische recessies en andere ellende. We hebben een wereldwijde energietransformatie nodig en daarvoor zijn al de eerste stappen gezet. Terwijl we onze afhankelijkheid van olie, steenkool en gas afbouwen, wordt hernieuwbare energie de ruggengraat van een nieuw systeem. Zal deze transformatie van de wereld een veiligere plek maken?

Mathieu Blondeel, onderzoeker klimaat- en energiepolitiek aan het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam verwerkte zijn onderzoek in het boek ‘Staat de wereld in brand?’. Blondeel is ook lid van het nieuwe Kenniscentrum Klimaat aan de VU. Moniek de Jong, postdoctoraal onderzoeker politicologie aan de Universiteit Gent (België) schreef mee aan het boek.

Volgens Blondeel moeten we vermijden dat we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen inruilen voor één van lithium, kobalt en nikkel. Daarmee hebben we namelijk het probleem verre van opgelost. “Nu al gaan er stemmen op om productiekartels vergelijkbaar aan dat van OPEC (voor olie) op te richten rond lithium en nikkel. De risico’s voor ongelijke afhankelijkheden, zijn er dus wel degelijk”, aldus Blondeel.

De uitdagingen en obstakels zijn dus enorm, want terwijl de wereld in snel tempo verandert, valt de impact op de energiesector niet te onderschatten. De toenemende geopolitieke spanningen tussen de VS en China hebben bijvoorbeeld een belangrijke energiedimensie gekregen, met wederzijdse handelsbeperkingen die een snelle uitrol van groene technologieën kunnen remmen. Voor de EU is dit dan weer een uitgelezen kans om haar economie en samenleving ingrijpend te herdenken. Maar slaagt het daar ook in?

“Brandend actueel”, noemt Blondeel het boek dat voor een breed publiek geschreven is. “Het brengt hedendaagse problemen op het snijvlak van geopolitiek, energie en de klimaatcrisis samen en probeert ook toekomstgerichte oplossingen te formuleren.” Het boek komt 24 november uit.

Neem voor meer info en een (digitaal) persexemplaar, contact op met Mathieu Blondeel op m.c.blondeel@vu.nl of +31 20 59 81080