Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Positieve beoordeling master Culture, Organization and Management

9 maart 2023
Studenten beoordelen de master Culture, Organization and Management (COM) van de Vrij Universiteit Amsterdam bovengemiddeld. Dat is te lezen in de Keuzegids 2023, die donderdag 9 maart is verschenen. In de Keuzegids beoordelen masterstudenten jaarlijks hun opleidingen op inhoud, docenten, toetsing, voorbereiding loopbaan en sfeer.

De master COM scoort bovengemiddeld goed op de onderdelen ‘docenten’ en ‘inhoud’. Opleidingsdirecteur Frans Kamsteeg: "Geweldig om te merken dat onze studenten het waarderen dat de docenten altijd kritisch bezig zijn om de inhoud en vorm van hun onderwijs te vernieuwen. We proberen goed naar onze studenten te luisteren, want het kan altijd beter! Wat de opleiding al ruim 30 jaar uniek maakt is dat wij studenten leren observeren wat er achter de schermen gebeurt in organisaties, backstage zogezegd. Minder de structuren en managementstrategieën, maar meer de manieren van betekenisgeving, de emoties en de (machts)spelletjes waaruit de dagelijkse leefwereld van organisaties bestaat. Die leefwereld kun je alleen maar leren kennen door je erin onder te dompelen en al je zintuigen aan te zetten. Dat is wat onze studenten doen tijdens hun veldwerk voor hun master thesis." 
  
Keuzegids Masters 
De Keuzegids Masters wordt elk jaar samengesteld door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie en vergelijkt alle geaccrediteerde masteropleidingen aan de Nederlandse universiteiten. De beoordelingen in de gids worden onder meer opgesteld aan de hand van studentenoordelen en accreditatiegegevens waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie uit de Nationale Studentenenquête. Deze beoordelingen stellen toekomstige studenten mede in staat een weloverwogen keuze voor hun masteropleiding maken.