Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Nieuw onderzoek: leesbevordering in het ISK-onderwijs

5 oktober 2023
VU-NT2 Research onderzoekers Camille Welie, Nina Sangers en Roel van Steensel gaan samen met ITTA, het kennisinstituut voor taalontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam, een onderzoek uitvoeren naar leesbevordering in het Internationale Schakelklas-onderwijs (ISK). Het onderzoek loopt ongeveer een jaar (september 2023-juli 2024) en wordt uitgevoerd met subsidie van Stichting Lezen.

De centrale vraag in dit onderzoek is of er in de ISK-onderwijspraktijk aandacht is voor leesbevordering en zo ja in welke mate en op welke manier. We weten uit onderzoek dat veel blootstelling aan passende teksten in belangrijke mate kan bijdragen aan de ontwikkeling van taalkennis, woordenschat en leesvaardigheid onder leerlingen. Er is echter nog geen goed beeld van de omvang en vorm van leesbevordering in het ISK-onderwijs. Wordt er bijvoorbeeld stelselmatig tijd besteed aan het vrij lezen in zelfgekozen boeken en zo ja, hoe worden leerlingen daarbij ondersteund?

Vragen aan docenten én leerlingen
Het onderzoek start met een brede inventarisatie. Met een vragenlijstonderzoek onder een grote groep docenten en leerlingen verzamelen we gegevens over de kennis en opvattingen die docenten in het ISK hebben over leesbevordering. Hoe geven zij er in hun onderwijspraktijk vorm aan en welke belemmeringen ervaren ze? En ook: hoe is de leesmotivatie van ISK-leerlingen? Hoeveel lezen ze op school en thuis in het Nederlands en andere talen? En hoe ervaren ze de ondersteuning die ze van hun docenten bij het lezen krijgen?
De uitkomsten hiervan vormen de basis voor een dieptestudie: in focusgroepen van docenten en leerlingen onderzoeken we de achtergronden van de opvattingen en ervaringen die met de vragenlijst in kaart zijn gebracht.

Taalvaardiger leerlingen
Dit onderzoek beoogt uiteindelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van het leesonderwijs op de ISK. Beter leesonderwijs kan ervoor zorgen dat leerlingen taalvaardiger zijn als ze het reguliere onderwijs instromen. De uitkomsten van het onderzoek worden in het najaar van 2024 gepubliceerd via de communicatiekanalen van Stichting Lezen (zie bijvoorbeeld www.lezen.nl) en we zullen er ook in deze  nieuwsbrief over schrijven.

Informatie
Heb je vragen over het onderzoek of wil je meer informatie? Stuur een mail naar Camille Welie, coördinator VU-NT2 Research, c.j.m.welie@vu.nl.

Snelle navigatie VU-NT2

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Stuur een e-mail naar vu-nt2@vu.nl

of bel +31 (0)20 5986398 (ma-vr van 13.00 tot 15.00 uur)