Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Nadine Ketel en Fleur Deken ontvangen Veni onderzoeksbeurs

3 augustus 2023
Econoom Nadine Ketel en bedrijfskundige Fleur Deken van de VU School of Business and Economics ontvangen een Veni onderzoeksbeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Nadine Ketel zal de beurs gebruiken om onderzoek te doen naar kansenongelijkheid in het onderwijs. Fleur Deken onderzoekt hoe organisaties beter kunnen samenwerken voor innovatie.

Onderzoeksproject Nadine Ketel

Nadine Ketel, universitair docent Economie, gaat de invloed van de omgeving en selectieprocedures op kansenongelijkheid in het onderwijs onderzoeken. Ze licht toe: “Een van de belangrijkste keuzes vroeg in het leven betreft het niveau en soort van het gevolgde onderwijs. Het doel van mijn onderzoek is  om te bestuderen hoe keuzes voor hoger onderwijs worden beïnvloed door iemands familie en buurt en te onderzoeken of toelatingsprocedures de toegang tot onderwijs beperken.” Ketel wil inschatten wat de langetermijneffecten zijn van uitgeloot worden op de school van eerste voorkeur. “Maar ook in hoeverre directe familieleden en buren de keuze voor hoger onderwijs beïnvloeden en of selectie in het hoger onderwijs de bestaande kansenongelijkheid op basis van sociaaleconomische achtergrond vergroot”, aldus Ketel.

“Met mijn Veni-onderzoek hoop ik bij te dragen aan het verminderen van de kansenongelijkhe in het hoger onderwijs, door te onderzoeken wat de gevolgen zijn van selectie in het hoger onderwijs. Door de Veni-beurs krijg ik tijd om een belangrijk en erg relevant onderwerp te onderzoeken, in een tijd waarin veel veranderingen in het hoger onderwijs doorgevoerd worden”, zegt Ketel.

Onderzoeksproject Fleur Deken

Fleur Deken, die op 1 september wordt benoemd als hoogleraar Strategie, Technologie en Innovatie, zal haar onderzoeksbeurs gebruiken om te onderzoeken hoe organisaties beter kunnen samenwerken voor innovatie. Om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken zet de Nederlandse overheid in op missiegedreven innovatiebeleid, waarbij kennisinstellingen, overheden, bedrijven en burgerorganisaties samenwerken aan missies. Een innovatiestrategie die nog relatief nieuw is.

Welke samenwerkingsroutines en capabilities werken goed bij het ontwikkelen van missiegedreven innovaties? En hoe vertalen individuen hun ervaringen met dit soort samenwerkingen in nieuwe organisatieprocessen? Deze vragen zullen centraal staan in het Veni-project van Fleur Deken. “Wat mijn onderzoek uniek maakt is dat ik zowel naar de technologische als organisatorische kant van het ontwikkelproces van technologische innovatie kijk. Door mijn interdisciplinaire achtergrond in industrieel ontwerpen en psychologie ben ik in staat beide kanten te beschouwen in mijn onderzoek”, aldus Deken.

“Ik ben enorm dankbaar voor de kans die deze Veni-financiering mij geeft om mij de komende vier jaar in te zetten om onze wetenschappelijke theorieën over organisatieroutines en capabilities te vernieuwen, zodat we beter in staat zijn deze nieuwe samenwerkingsvormen te begrijpen. In het onderzoek dat ik ga doen, maak ik gebruik van een nieuwe methode voor Open Science op basis van casestudiedata, die ik de afgelopen jaren met onder andere mijn collega Hans Berends heb ontwikkeld.”

Over de Veni onderzoeksbeurs

De Veni onderzoeksbeurs van de NWO, met een maximumbedrag van 280.000 euro, wordt toegekend aan pas gepromoveerde onderzoekers met een excellent onderzoeksvoorstel. De beurs biedt onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen en stimuleert nieuwsgierigheid gedreven en vernieuwend onderzoek.