Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

KNAW Early Career Award voor wetenschappers Lianne Cremers en Elanie Rodermond

21 november 2023
Twaalf jonge onderzoekers - waarvan twee van de Vrije Universiteit Amsterdam - uit verschillende domeinen van de wetenschap krijgen elk een KNAW Early Career Award. De Award is bedoeld voor onderzoekers in Nederland die aan het begin van hun carrière staan en die vernieuwende, originele ideeën hebben.

Lianne Cremers
Universitair docent visuele en medische antropologie bij de Faculteit Sociale Wetenschappen, afdeling Organisatiewetenschappen (& Universiteit van Amsterdam, Faculteit Gedrag en Maatschappij, afdeling Antropologie).

Lianne Cremers richt zich op de interactie en gevolgen van langdurige crisissituaties voor menselijk welzijn. Zij combineert antropologie, rampenstudies en organisatiewetenschappen, met een opmerkelijke aandacht voor de stem van kwetsbare groepen. Zo werpt zij een nieuwe blik op therapietrouw bij patiënten in Khayelitsha, Zuid-Afrika waarbij zij benadrukt dat niet-gebruik van medicijnen vaak te maken heeft met complexe persoonlijke overwegingen. In ander onderzoek stimuleert Cremers burgerbetrokkenheid in beleidsvorming, zoals bij de impact van COVID-19 op jongeren, en integreert zij creatieve communicatiemethoden zoals films en kunstexposities. Deze originele, creatieve aanpak verbindt wetenschap en samenleving.

Elanie Rodermond
Universitair hoofddocent Criminologie bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Elanie Rodermond bracht als eerste in Nederland alle terrorismeverdachten in kaart en onderzocht de aanloop naar zulke extreme daden. In haar onderzoek ontleent ze methodes uit  de criminologie en de juridische discipline. Haar bevindingen tonen onder andere aan dat plegers van terrorisme meer overeenkomsten hebben met plegers van reguliere criminaliteit dan voorheen gedacht. Zij waarschuwt tegen speciale terroristenafdelingen, omdat deze de resocialisatie kunnen bemoeilijken en in sommige gevallen radicale ideeën versterken. Rodermond richt zich ook op vrouwelijke daders (een onderbelichte groep), online extremisme en strategieën voor interventie.

De prijs 

De KNAW Early Career Award bestaat uit een geldbedrag van 15.000 euro. Dit bedrag mag door de laureaten naar eigen inzicht worden besteed aan hun onderzoekscarrière.

Alle laureaten ontvangen ook het kunstobject Extended Jewellery van Laura Klinkenberg. Dit is een messing schroef met een ‘twist’, die symbool staat voor zowel het komen tot nieuwe ideeën als de tegendraadsheid in kunst en wetenschap. De maker van het kunstwerk won met Extended Jewellery de kunstprijsvraag bij de eerste editie van de KNAW Early Career Award.

Lees over de andere laureaten op de website van de KNAW