Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Janne Nijman benoemd tot lid Raad van Toezicht VU

6 januari 2023
Prof. mr. dr. J.E. (Janne) Nijman is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van stichting VU op voordracht van de medezeggenschap per 1 januari 2023. Zij volgt hiermee prof. dr. A.C.J. (Aafke) Hulk op, die op 31 december 2022 afscheid nam als lid van de Raad van Toezicht.

Janne Nijman is hoogleraar History and Theory of International Law aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en senior onderzoeker aan het Amsterdam Center for International Law. Daarnaast is zij als hoogleraar Internationaal Recht verbonden aan het Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID) in Geneve. Van 2015 tot juli 2022 was zij bestuursvoorzitter en wetenschappelijk directeur van het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag. Nijman is lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en voorzitter van zijn permanente Commissie Mensenrechten. Zij is voorzitter van de Raad van Toezicht van World Press Photo en lid van de Raad van Toezicht van PAX for Peace.

De Raad van Toezicht is van mening dat haar ervaring en expertise ruimschoots voldoet aan het profiel en dat zij de rol van toezichthouder met overtuiging kan vervullen. In zijn afweging heeft de Raad niet alleen gekeken naar de inhoudelijke kwaliteiten van individuele kandidaten maar ook naar de diversiteit binnen het team van de Raad van Toezicht. Ron Teerlink: “Wij hebben Janne Nijman de afgelopen periode leren kennen als een waardengedreven toezichthouder met ruime expertise en ervaring in het academische veld, die zij combineert met een focus op dialoog en menselijke maat. Met het belang dat zij bovendien hecht aan diversiteit past zij uitstekend bij de VU. Wij zien in haar een grote aanwinst voor onze Raad van Toezicht.”

Janne Nijman zal in de komende periode een inwerkprogramma doorlopen om verder ervaring op te doen met de uiteenlopende facetten van de bestuurlijke en academische wereld binnen de VU.

De benoeming werd voorbereid door een selectiecommissie bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht, een lid vanuit het College van Bestuur en vier leden vanuit de Gezamenlijke Vergadering VU. Op voordracht van de Gezamenlijke Vergadering is het voorgenomen benoemingsbesluit door de Raad van Toezicht genomen en voorgelegd voor advies aan de Benoemingscommissie van de Ledenraad van de VUvereniging. De benoeming door de Raad van Toezicht is door de Ledenraad goedgekeurd.