Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Henny Janssens-Koops over de NT2-docentenopleiding

5 oktober 2023
Nadat Henny Janssens-Koops 37 jaar in het basisonderwijs had gewerkt als groepsleerkracht, adjunct-directeur en schoolleider van een kindcentrum, werd het tijd voor wat anders. Via vrijwilligerswerk, dat bestond uit taallessen geven aan vluchtelingen, kwam zij bij ITOMTaal terecht. Het lesgeven aan statushouders maakte zoveel indruk op Henny dat ze besloot de opleiding tot NT2-docent te volgen.

Gedurende de opleiding en de stage is zij warmgelopen voor het mooie, boeiende NT2-vak. Na de opleiding heeft zij haar vaste baan als schoolleider ingeruild om te gaan werken als NT2-docent. In dit interview vertelt zij over de opleiding en haar ervaringen. 

Wat is voor jou het belangrijkste dat je hebt geleerd in de opleiding?
Als NT2-docent draag je eraan bij dat mensen zich, door het verwerven van de Nederlandse taal, beter kunnen redden in onze samenleving en zich op die manier meer thuis voelen in Nederland.  De persoonlijke situaties en ervaringen van de cursisten zijn heel divers. Daar moet je je als docent van bewust zijn en leren hoe je ermee om moet gaan. Als docent moet je je bewust zijn van de interculturele verschillen en beschikken over de juiste kennis, attitude en vaardigheden om elkaar goed te kunnen begrijpen. Voor cursisten is een rijk leerklimaat van belang. Het moet een veilige leeromgeving zijn waarbinnen zij uitgedaagd worden, zich gewaardeerd voelen en gemotiveerd zijn om te leren. Als docent zorg je voor lessen met doelen, geef je goede feedback, passend bij het niveau van de cursisten en je moet goed kunnen luisteren. Tijdens de opleiding heb ik een schat aan theoretische kennis opgedaan en de opdrachten zorgden voor veel praktische oefeningen. Er is een stevige basis gelegd voor alle taaldeelvaardigheden. Ik kan gedurende mijn werk, met cursisten op alle niveaus, verder bouwen op de verworven kennis en ervaring.

Hoe pas je het geleerde na afloop toe in de praktijk? Wat doe je nu anders?
Alle taaldeelvaardigheden komen in mijn lessen aan bod. Ik werk consequent met het VUT-model en het ABCD-model. Iedere cursist heeft zijn eigen doel om de Nederlandse taal te verwerven en in mijn lessen kom ik tegemoet aan de vraag van de cursisten. De lessen krijgen inhoud door het uitspelen van levensechte situaties in rollenspelen. Het zorgt voor een grote betrokkenheid en veel plezier met elkaar.

Binnen de groepen heb ik te maken met heel verschillende culturen. Daar ben ik mij van bewust en daar is oog en ruimte voor. Ik geef les aan zeer diverse groepen, van Alfabetisering niveau A tot aan niveau B1. Elk stapje is voor een cursist van belang, want ieder heeft een eigen doel voor het leren van de Nederlandse taal. Met een aantal groepen werk ik met een portfolio waarin de ontwikkeling mooi zichtbaar is voor de cursist. De cursisten zijn trots op hun werk en hun eigen gemaakte stappen. Dat is interessant en heel mooi om te ervaren. 

Bij een groep cursisten vind ik het van belang dat ze van elkaar weten wat hun moedertaal is. De moedertaal gebruiken kan ervoor zorgen dat cursisten zich veilig voelen en het helpt mij om, zeker bij de Alfa A groepen, iets uit te leggen met behulp van de moedertaal. Ik blijf me ontwikkelen door het lezen van vakliteratuur en het beluisteren van interessante podcasts. Ook volg ik vakgerichte workshops en trainingen.

Wat heeft de opleiding betekend voor je functie of loopbaan?
Door de interessante opleiding en de boeiende stage heb ik ervoor gekozen mijn vaste baan als schoolleider van een kindcentrum op te zeggen. Ik ben aan de slag gegaan als NT2-docent op zzp-basis en ik werk op dit moment voor ITOMTaal Assen en Hoogezand, CKC Drenthe en gemeente Midden-Drenthe.

Het NT2-docentschap heeft me nieuwe energie gegeven om mijn werk te doen. Doordat ik ervoor heb gekozen om als zzp-er aan de slag te gaan, is mijn werk divers. Zo geef ik les aan statushouders op alle niveaus, maar ook aan Oekraïners en aan een groep mensen die vanuit de gemeente de kans krijgt om hun Nederlands te verbeteren. Ik doe mijn werk met veel enthousiasme en krijg er veel positieve energie van! Het is een vak waarbinnen ik mij nog steeds verder blijf ontwikkelen. 

In hoeverre zou je deze opleiding aanbevelen en waarom?
Wil je gaan werken als NT2 docent? Ook al heb je net als ik jarenlang ervaring als groepsleerkracht op een basisschool, dan adviseer ik je nog sterk om de opleiding NT2-docent te volgen. Er is een wezenlijk verschil tussen het lesgeven aan basisschoolkinderen die zijn opgegroeid met de Nederlandse taal en anderstalige volwassen cursisten die de Nederlandse taal niet als hun moedertaal hebben.

Op de opleiding leer je van alle aspecten van de Nederlandse taal hoe je die aan kunt bieden aan je cursisten. De opleiding biedt je een schat aan theoretische kennis en geeft je praktische tools voor het werk. Ik heb ervaren dat de medestudenten van de opleiding net zo gedreven waren als ik en de studiedagen waren allemaal zeer boeiend. En wat je leeftijd ook is: je bent nooit te oud om te leren en je verder te ontwikkelen!

Heb je een tip voor toekomstige deelnemers?
Ga eens een kijkje nemen op een taalschool of organisatie die Nederlandse lessen verzorgt voor statushouders of vluchtelingen. Dompel je onder in de wereld van het NT2-onderwijs en ervaar wat een prachtig vak het is!

Snelle navigatie VU-NT2

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Stuur een e-mail naar vu-nt2@vu.nl

of bel +31 (0)20 5986398 (ma-vr van 13.00 tot 15.00 uur)