Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Grote SDG samenwerkingsverbanden: vooral milieuactie populair

16 mei 2023
De in 2015 ontstane Sustainable Development Goals (SDG’s) staan wereldwijd hoog op de agenda bij tal van bedrijven, organisaties, kennisinstellingen – waaronder de VU zelf - en overheden. Ze vormen een mondiaal kompas om grote duurzaamheidsuitdagingen als armoede en klimaatverandering te bestrijden. Doel 17 benadrukt het belang van internationale samenwerking*. VU-onderzoekers Oscar Widerberg, Philipp Pattberg Cornelia Fast en Montserrat Koloffon maken de balans op: waar richten deze grote samenwerkingsverbanden zich eigenlijk op? Hoe zitten ze in elkaar? En kunnen ze de duurzaamheidstransitie versnellen?


Als onderdeel van SDG Academy organiseerde het Amsterdam Sustainability Institute (ASI) op 11 mei een hybride evenement bij Green Office. Tijdens dit evenement presenteerden en bespraken de eerder genoemde auteurs van het rapport, samen met Karin Bäckstrand (Universiteit van Stockholm) en gastdocent Sander Chan (Radboud Universiteit), de nieuw verzamelde gegevens over deze SDG-partnerschappen als onderdeel van het onderzoeksproject "Transformative Partnerships 2030".

Milieu-aanpak populair, verantwoorde consumptie en productie minder
De onderzoekers richtten zich specifiek op organisaties die meerdere SDG’s met elkaar verbinden en daarmee een grotere potentie hebben om grootschalige verandering teweeg te brengen. De onderzoekresultaten laten zien dat de milieugerichte doelen hierin de meeste aandacht krijgen: ongeveer een derde (35%) van de partnerschappen is gericht op klimaatactie (doel 13), ook een derde (39%) betreft leven onder water (doel 14) en een kwart (24%) heeft betrekking op leven op het land (doel 15). Gezondheid en onderwijs worden ook vaak gezamenlijk behandeld: 63 van de 371 geanalyseerde partnerschappen verbinden deze SDG's. De meer economische doelstellingen, zoals doel 12: verantwoorde consumptie en productie, zijn echter het minst populair: minder dan 5 procent van de onderzochte partnerschappen omvat deze doelstelling. VU-onderzoeker Cornelia Fast legt uit: “wanneer je verantwoorde consumptie en productie aankaart, dan belanden we in een discussie over wie waar verantwoordelijk voor is. Moeten bedrijven die verantwoordelijkheid pakken, of kunnen ze dit bij de individuele consument leggen? Deze SDG zou minder aantrekkelijk kunnen zijn omdat bedrijven bij deze samenwerkingsverbanden zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat vergt veel toewijding.”

Voornamelijk nationale overheden
Uit de resultaten blijkt dat niet bedrijven, maar voornamelijk publieke instanties zoals overheden en internationale organisaties deel uitmaken van multi-stakeholder-samenwerkingen. Bij het inzoomen op overheden wordt volgens de analyse van de onderzoekers ten minste één land van elk continent vertegenwoordigd in de top 25 van meest betrokken landen. Vooral noordelijke landen zoals de VS, Frankrijk en Nederland hebben een aanzienlijk aandeel.

Nederland staat op de zevende plaats van deze top 25 lijst. Hoe belangrijk is Nederland als partner in de duurzaamheidstransitie? "Heel belangrijk", zegt medeonderzoeker Montserrat Koloffon. Nederland is een klein land, maar heeft zeker geen kleine economie." Fast voegt toe: "Een belangrijk obstakel in veel duurzaamheidsprojecten is een gebrek aan financiering. Nederland kan op dit gebied een belangrijke rol spelen."

Functies
In tegenstelling tot eerder onderzoek, waaruit bleek dat 60% van de onderzochte samenwerkingen inactief waren of geen zichtbare resultaten opleverden (Pattberg, 2012), laat de dataset van de VU-onderzoekers nu, 11 jaar later, een hoopvoller beeld zien: meer dan de helft van de onderzochte samenwerkingen is actief, hoewel hun functies voornamelijk betrekking hebben op de "softe" kant van governance en beleid, zoals het delen van kennis, training en capaciteitsopbouw. Koloffon: "Soms lijkt het alsof samenwerkingen nauwelijks écht actie verwezenlijken, maar functies die gaan over het creëren van bewustwording zijn ook heel belangrijk. En dat is lastiger te meten.”

Versnellen van de transitie
In de komende periode zullen de VU-onderzoekers verder ingaan op de daadwerkelijke effectiviteit van de samenwerkingen. Montserrat Koloffon: “We zijn niet alleen benieuwd of de partnerschappen mogelijk effectief zijn, maar juist ook of ze de potentie hebben om de duurzaamheidstransitie te versnellen. Met minder dan tien jaar te gaan is dat waar het om gaat”.

Het onderzoeksproject "Transformative Partnerships 2030" wordt gefinancierd door Formas, de Zweedse Onderzoeksraad voor Duurzame Ontwikkeling. Voor meer informatie over het project kunt u terecht op deze website.

*Bekende internationale samenwerkingen zijn onder andere Gavi, the Vaccine Alliance, dat tot doel heeft de toegang tot vaccinatie te vergroten, de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) voor duurzame palmolieproductie en de Climate and Clean Air Coalition (CCAC) die de luchtkwaliteit verbetert en klimaatverandering tegengaat.