Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Grote leesvaardigheidsverschillen door academische woordenschat

5 oktober 2023
Onderzoek wijst uit: Grote leesvaardigheidsverschillen tussen studenten met een kleine en grote academische woordenschat.

VU-NT2 Research voerde in opdracht van Cito een onderzoek uit naar het academisch lezen van eerstejaars hbo-studenten met een kleine en grote academische woordenschat. Uit het onderzoek blijken grote verschillen tussen deze groepen studenten als het gaat om tekstbegrip, leesstrategieën en leesmotivaties. 

De resultaten van dit onderzoek zijn net voor de zomervakantie verschenen in een artikel van Levende Talen Tijdschrift, en ook de website ScienceGuide besteedde er aandacht aan in een artikel: ‘Studiesucces eerstejaars hbo stijgt door toets woordenschat’.

Een paar opvallende resultaten: studenten met een lage academische woordenschat zagen vaak over het hoofd dat ze woorden niet kenden en pasten (op één student na) geen strategieën toe om tekstdelen aan elkaar te verbinden. Een mogelijke verklaring voor dit laatste resultaat is dat studenten met weinig woordenschat al hun aandacht richten op taalproblemen op woord- en zinsniveau en geen cognitieve capaciteit meer vrij hebben om zich te richten op algeheel tekstbegrip.

In de discussiesectie van het artikel bespreken de onderzoekers dat een academische woordenschattoets goed gebruikt kan worden om studenten in het vizier te krijgen die moeite hebben met het lezen van studieteksten. Ook beschrijven ze in het artikel hoe taalondersteuning aan deze groep studenten eruit zou kunnen zien.

Snelle navigatie VU-NT2

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Stuur een e-mail naar vu-nt2@vu.nl

of bel +31 (0)20 5986398 (ma-vr van 13.00 tot 15.00 uur)

Let op: VU-NT2 Office is gesloten tussen maandag 29 juli en vrijdag 9 augustus 2024, dat betekent dat er geen telefoons worden aangenomen, e-mails worden beantwoord of inschrijvingen worden verwerkt.