Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Gabriele Chlevickaite wint Praemium Erasmianum dissertatieprijs

2 mei 2023
Gabriele Chlevickaite, universitair docent bij de afdeling Strafrecht en Criminologie, heeft de Dissertatieprijs van Stichting Praemium Erasmianum gewonnen voor haar proefschrift getiteld Insider Witnesses Reliability and Credibility – An empirical legal framework for international criminal justice waarop zij 29 maart 2022 is gepromoveerd.

Het promotieonderzoek van Gabriele Chlevickaite (onder begeleiding van hoogleraar criminologie Catrien Bijleveld en criminoloog Barbora Hola) beantwoordde de fundamentele vraag binnen internationaal strafrecht: welke bewijsstukken of getuigen zijn betrouwbaar, en welke niet? Zij richtte zich op medeplichtige (insider) getuigen bij drie internationale tribunalen: het Joegoslaviëtribunaal, het Rwandatribunaal en het Internationaal Strafhof.

Chlevickaite combineerde hiervoor systematische, kwalitatieve en kwantitatieve analyses van de jurisprudentie van internationale tribunalen met een experimentele vignettenstudie. Dit is een unieke benadering in het veld van internationale strafrecht. Vignettenstudies maken gebruik van korte beschrijvingen van situaties of personen (vignetten) die via enquêtes aan respondenten worden getoond om hun oordeel over deze scenario's te peilen. Met deze methoden belichtte zij zowel de juridische besluitvormingsprocessen als de uitkomsten daarvan. Hiermee toonde ze de omvang van de uitdagingen voor het internationale strafrecht op het gebied van getuigenissen aan. 

Chlevickaite: "Ik had niet verwacht de Praemium Erasmianum Dissertatieprijs te winnen, aangezien er elk jaar zulke exceptionele proefschriften worden verdedigd! Het winnen van de prijs voelt zowel als een erkenning van het promotieonderzoek als van het belang van het veld van empirische studies van internationaal strafrecht. Het motiveert me om deze onderzoekslijn verder te ontwikkelen, met aandacht voor zowel nationale als internationale juridische reacties op internationale misdrijven en de opsporing en vervolging ervan."

De Dissertatieprijs van Stichting Praemium Erasmianum wordt jaarlijks toegekend aan maximaal vijf bijzondere proefschriften in de vakgebieden Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid. De prijs bestaat uit een bedrag van € 3.000,- en een oorkonde. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 2 juni in het Paushuize te Utrecht. Voorgaande jaren zijn de proefschriften van (oud-)collega’s van VU Amsterdam Dion Kramer (2021), Maaike Matelski (2017), Britta van Beers (2011), Hemme Battjes (2006), Thomas Spijkerboer (2001), Klaas Rozemond (1998) en Ben Vermeulen (1990) ook bekroond.